Dom zdravlja Slavonski Brod

Temeljem odluke Stožera Civilne zaštite BPŽ od dana 02.studenog 2020. godine COVID -19 ambulanta Doma zdravlja Slavonski Brod preuzima uzimanje briseva na koronavirus od Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ za vanjske korisnike, a koji su se do sada uzimali u dvorištu bolnice.

Stoga se radno vrijeme COVID-19 ambulante mijenja i ambulanta radi u radnom vremenu od 07,00 – 19,00 sati.

Brisevi će se uzimati na slijedeći način:

- od 07,30 do   9,00 sati    –  dosadašnji bolnički vanjski korisnici

- od 09,30 do 11,00 sati    --  brisevi na uputnicu prije elektivnih zahvata

- od 11,00 do 12,00 sati   – brisevi na plaćanje na vlastiti zahtjev.

Izdavanje nalaza isključivo od 13,00 do 19,00 sati.

roll up banner


 zivjeti zdravo

hodanjemdozdravlja

Kalendar aktivnosti logo