Dom zdravlja Slavonski Brod

No result.

 

Brojevi telefona ordinacija opće  medicine

 

Brojevi telefona ordinacija pedijatrije

DEŽURNA AMBULANTA 210 646      

Marina Kovačević

410-736

Ivo Ilak

210-612

Mia Bilić

410-735

Nevenka Tomašek Rubil 

210-644

Nevenka Benović

410-718

Andrea Pejić

210-613

Stjepo Brnić

410-612

Ruža Brdar Mašić 

210-642

Gordana Vladisavljević

410-740 ili 210 634

Bojana Hrkač

210-614

Dejan Momčilović

210-625

Tatjana Brzica 

210-643

Sunčica Čičić

410-737

 

  

  

 

Brojevi telefona ginekoloških ordinacija

Brojevi telefona stomatoloških ordinacija

 

Tim bez nositelja

sr. Marijana Kralj

415-457

Anita Bradić

411-646

 

Filomena Tolić-Kovačić

400-062

Antun Bajan

409-085

Josip Marić

415-458

Hrvojka Đuričić

409-088

 

Gordana Lončar

411-810

Mirjana Jelinić

409-088

 

Jozo Brnić

409-079

Katarina Flamm 

411-646

 

Tim bez nositelja

sr. Sanja Rakitić

411-807

Ingrid Udovčić Majdandžić

210-620

 

Danijel Keser

409-085

 

  

Mirna Šikić

210-626

 

Medicinsko biokemijski laboratorij
Alković / Zrinski

 

444-507

Marina Kovačec

210-651

 

444-504

Ivana Murat

210-626

 

  

Zubni laboratorij

210-624

 

Brojevi telefona za Sanitetski prijevoz

210-610

  

 

 

Brojevi telefona ordinacija ortodoncije 

 

Broj telefona patronažne službe

442-163

Dunja Stevanović Soldo

Ivana Ćurković

210-627

 

 

 

  

 

 

 

Brojevi telefona uprave

 

 

 

Tajništvo

441-926

 

 

 

Računovodstvo (voditelj)

210-618

 

 

 

Računovodstvo 

210-615

 

 

 

Računovodstvo 

210-636

 

 

 

Služba za nabavu

210-617

210-631

 

 

 

Inormatika

210-619

 

 

 

Kadrovska i obračun plaća

210-622

 

 

 

Pravna služba

210-621

 

 

 

 

roll up banner


 zivjeti zdravo

hodanjemdozdravlja

Kalendar aktivnosti logo