Copyright 2020 - Dom zdravlja Slavonski Brod

O nama

Dom zdravlja Slavonski Brod osnovan je 12. siječnja 1994. godine nakon statusne promjene Medicinskog centra Slavonski Brod.

Osnivač Doma zdravlja je Brodsko-posavska Županija, a prava i dužnosti osnivača obavlja predstavničko tijelo Županije.

Dom zdravlja je javna ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Dom zdravlja Slavonski Brod.

Sjedište Doma zdravlja je u Slavonskom Brodu, Borovska 7.

Dom zdravlja obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i to:

obiteljsku (opću) medicinu
stomatološku zdravstvenu zaštitu
zdravstvenu zaštitu žena
zdravstvenu zaštitu dojenčadi i predškolske djece 
zaštita  mentalnog zdravlja
patronažnu zdravstvenu zaštitu
sanitetski prijevoz
medicinu rada
zdravstvenu njegu
palijativnu skrb bolesnika
laboratorijsku dijagnostiku
radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku
ljekarničku djelatnost

 

Dio djelatnosti Doma zdravlja obavlja se u privatnoj praksi davanjem u zakup dijelova Doma zdravlja zdravstvenim radnicima koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom.

Traži

f t g m
Dom zdravlja Slavonski Brod

Adresa: Borovska7, Slavonski Brod
OIB: 28346588217
Telefon: 035 441 926
Faks: 035 444 517
E-mail: dzsb@dzsb.hr
ravnateljica: Lidija Grčić dipl.iur.