Dom zdravlja Slavonski Brod

 

 Raspored radnih subota u siječnju 2021.

  radno vrijeme ordinacija subotom od 07.00 do 12.00 sati

02.01.2021. Opća medicina Damir Medarić, dr.med Slavonski Šamac, Kralja Zvonimira 12
02.01.2021. Opća medicina Marijan Balen, dr.med Podcrkavlje, Ambulanta Podcrkavlje
02.01.2021. Stomatologija      Igor Gruičić, dr.dent.med. Slavonski Brod, Trg Hrvatskog proljeća bb
02.01.2021. Stomatologija      Ivana Bilešić, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
02.01.2021. Stomatologija      Ivana Dadić Bertolovć, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
02.01.2021. Stomatologija      Josipa Bilandžić Mirosavljević, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
02.01.2021. Stomatologija      Josipa Ostojčić, dr.dent.med. Velika Kopanica, V.Nazora br.3
02.01.2021. Stomatologija      Matej Polinčić Slavonski Brod, Borovska 7
02.01.2021. Stomatologija      Nives Duspara Matić, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
02.01.2021. Stomatologija      Tanja Nardi, dr.dent.med. Gundinci, Stjepana Radića 29
09.01.2021. Ginekologija 9990879 Tim bez nositelja,  Slavonski Brod, Borovska 7
09.01.2021. Opća medicina Danijela Vučković, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Naselje A.Hebranga 4/A
09.01.2021. Opća medicina Dario Lončarić, dr.med Oriovac, V.Becića 2
09.01.2021. Opća medicina Gordana Vladisavljević, dr.med Slavonski Brod, Borovska 7
09.01.2021. Opća medicina Josip Đermić, dr.med Sibinj, 108.Brigade ZNG 11
09.01.2021. Opća medicina Marica Mary Kovačević, dr.med Podvinje, Trg Sv.Antuna bb
09.01.2021. Opća medicina Marijana Majer, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Osječka 125
09.01.2021. Opća medicina Marina Kovačević, dr.med Slavonski Brod, Borovska 7
09.01.2021. Opća medicina Sanja Matić, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Trg Hrvatskog proljeća bb
09.01.2021. Opća medicina Sunčica Soldan Valjetić, dr.med Slavonski Brod, Zrinska 86
09.01.2021. Stomatologija      Ana Mirković, dr.dent.med. Donji Andrijevci, Trg K.Tomislava 10
09.01.2021. Stomatologija      Anica Kljajić, dr.dent.med. Donji Andrijevci, Trg K.Tomislava 10
09.01.2021. Stomatologija      Danijel Keser, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
09.01.2021. Stomatologija      Igor Gruičić, dr.dent.med. Slavonski Brod, Trg Hrvatskog proljeća bb
09.01.2021. Stomatologija      Ingrid Udovčić-Majdandžić, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
09.01.2021. Stomatologija      Ivana Bilešić, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
09.01.2021. Stomatologija      Josipa Ostojčić, dr.dent.med. Velika Kopanica, V.Nazora br.3
09.01.2021. Stomatologija      Marijan Bajan, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
09.01.2021. Stomatologija      Miroslav Brigljević, dr.dent.med. Slavonski Brod, Trg Hrvatskog proljeća bb
09.01.2021. Stomatologija      Tanja Nardi, dr.dent.med. Gundinci, Stjepana Radića 29
16.01.2021. Opća medicina Dejan Momčilović, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Borovska 7
16.01.2021. Opća medicina Ivan Jergović, dr.med, specijalista obiteljske medicine Garčin, K.Tomislava 101
16.01.2021. Opća medicina Ivana Mitrović, dr.med Donji Andrijevci, Trg K.Tomislava 10
16.01.2021. Opća medicina Josip Đermić, dr.med Sibinj, 108.Brigade ZNG 11
16.01.2021. Opća medicina Marijana Majer, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Osječka 125
16.01.2021. Opća medicina Mia Bilić, dr.med Slavonski Brod, Borovska 7
16.01.2021. Opća medicina Rafael Zečević, dr.med Gornja Vrba, Vrbskih žrtava 131
16.01.2021. Opća medicina Sunčica Soldan Valjetić, dr.med Slavonski Brod, Zrinska 86
16.01.2021. Opća medicina Zdenka Knežević, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Trg Hrvatskog proljeća bb
16.01.2021. Stomatologija      Danijel Keser, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
16.01.2021. Stomatologija      Davor Stanić, dr.dent.med. Bebrina, Bebrina 79
16.01.2021. Stomatologija      Ivan Lubina, dr.dent.med. Sibinj, 108.Brigade ZNG 11
16.01.2021. Stomatologija      Ivana Murat, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
16.01.2021. Stomatologija      Kristina Čelebija, dr.dent.med. Oriovac, V.Becića 2
16.01.2021. Stomatologija      Marija Pađen, dr.dent.med. Oriovac, V.Becića 2
16.01.2021. Stomatologija      Marijan Bajan, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
16.01.2021. Stomatologija      Martina Ereš, dr.dent.med. Vrpolje, Trg Ivana Meštrovića bb
16.01.2021. Stomatologija      Mirna Šikić, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
16.01.2021. Stomatologija      Mirta Didović, dr.dent.med. Garčin, K.Tomislava 101
16.02.2021. Ginekologija 9992090 Tim bez nositelja,  Slavonski Brod, Borovska 7
16.02.2021. Ginekologija Gordana Lončar, dr.med, spec. ginekologije i porodništva Slavonski Brod, Borovska 7
16.02.2021. Ginekologija Josip Marić, dr.med, spec. ginekologije i porodništva Slavonski Brod, Borovska 7
23.01.2021.  Pedijatrija Andrea Pejić, dr.med.spec.pedijatar  Slavonski Brod, Borovska 7
23.01.2021.  Pedijatrija Bojana Hrkač, dr.med.spec.pedijatar  Slavonski Brod, Borovska 7
23.01.2021.  Pedijatrija Ivo Ilak, dr.med.spec.pedijatar  Slavonski Brod, Borovska 7
23.01.2021. Ginekologija 9990879 Tim bez nositelja,  Slavonski Brod, Borovska 7
23.01.2021. Ginekologija Filomena Tolić Kovačić, dr.med, spec. ginekologije i porodništva Slavonski Brod, Borovska 7
23.01.2021. Ginekologija Gordana Lončar, dr.med, spec. ginekologije i porodništva Slavonski Brod, Borovska 7
23.01.2021. Ginekologija Josip Marić, dr.med, spec. ginekologije i porodništva Slavonski Brod, Borovska 7
23.01.2021. Opća medicina Danijela Vučković, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Naselje A.Hebranga 4/A
23.01.2021. Opća medicina Dario Lončarić, dr.med Oriovac, V.Becića 2
23.01.2021. Opća medicina Gordana Vladisavljević, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Borovska 7
23.01.2021. Opća medicina Magdalena Lovrić Hajdin, dr.med Slavonski Brod, Zrinska 86
23.01.2021. Opća medicina Marica Mary Kovačević, dr.med Podvinje, Trg Sv.Antuna bb
23.01.2021. Opća medicina Marijan Balen, dr.med Podcrkavlje, Ambulanta Podcrkavlje
23.01.2021. Opća medicina Mia Bilić, dr.med Slavonski Brod, Borovska 7
23.01.2021. Opća medicina Rafael Zečević, dr.med Gornja Vrba, Vrbskih žrtava 131
23.01.2021. Opća medicina Sanja Matić, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Trg Hrvatskog proljeća bb
23.01.2021. Opća medicina Stjepan Žagar, dr.med Slavonski Brod, Zrinska 86
23.01.2021. Opća medicina Sunčica Čičić, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Borovska 7
23.01.2021. Stomatologija      Davor Stanić, dr.dent.med. Bebrina, Bebrina 79
23.01.2021. Stomatologija      Ivan Lubina, dr.dent.med. Sibinj, 108.Brigade ZNG 11
23.01.2021. Stomatologija      Ivana Murat, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
23.01.2021. Stomatologija      Martina Ereš, dr.dent.med. Vrpolje, Trg Ivana Meštrovića bb
23.01.2021. Stomatologija      Matej Polinčić Slavonski Brod, Borovska 7
23.01.2021. Stomatologija      Mirna Šikić, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
23.01.2021. Stomatologija      Mirta Didović, dr.dent.med. Garčin, K.Tomislava 101
23.01.2021. Stomatologija      Nives Duspara Matić, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
30.01.2021.  Pedijatrija Andrea Pejić, dr.med.spec.pedijatar  Slavonski Brod, Borovska 7
30.01.2021.  Pedijatrija Bojana Hrkač, dr.med.spec.pedijatar  Slavonski Brod, Borovska 7
30.01.2021.  Pedijatrija Ivo Ilak, dr.med.spec.pedijatar  Slavonski Brod, Borovska 7
30.01.2021. Ginekologija 9992090 Tim bez nositelja,  Slavonski Brod, Borovska 7
30.01.2021. Opća medicina Damir Medarić, dr.med Slavonski Šamac, Kralja Zvonimira 12
30.01.2021. Opća medicina Dejan Momčilović, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Borovska 7
30.01.2021. Opća medicina Ivan Jergović, dr.med, specijalista obiteljske medicine Garčin, K.Tomislava 101
30.01.2021. Opća medicina Ivana Mitrović, dr.med Donji Andrijevci, Trg K.Tomislava 10
30.01.2021. Opća medicina Magdalena Lovrić Hajdin, dr.med Slavonski Brod, Zrinska 86
30.01.2021. Opća medicina Marina Kovačević, dr.med Slavonski Brod, Borovska 7
30.01.2021. Opća medicina Stjepan Žagar, dr.med Slavonski Brod, Zrinska 86
30.01.2021. Opća medicina Sunčica Čičić, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Borovska 7
30.01.2021. Opća medicina Zdenka Knežević, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Trg Hrvatskog proljeća bb
30.01.2021. Stomatologija      Ana Mirković, dr.dent.med. Donji Andrijevci, Trg K.Tomislava 10
30.01.2021. Stomatologija      Anica Kljajić, dr.dent.med. Donji Andrijevci, Trg K.Tomislava 10
30.01.2021. Stomatologija      Ingrid Udovčić-Majdandžić, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
30.01.2021. Stomatologija      Ivana Dadić Bertolovć, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
30.01.2021. Stomatologija      Josipa Bilandžić Mirosavljević, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
30.01.2021. Stomatologija      Kristina Čelebija, dr.dent.med. Oriovac, V.Becića 2
30.01.2021. Stomatologija      Marija Pađen, dr.dent.med. Oriovac, V.Becića 2
30.01.2021. Stomatologija      Miroslav Brigljević, dr.dent.med. Slavonski Brod, Trg Hrvatskog proljeća bb

 

  

  

 

 
 

roll up banner


 zivjeti zdravo

hodanjemdozdravlja

Kalendar aktivnosti logo