Copyright 2019 - Dom zdravlja Slavonski Brod

Raspored radnih subota

 

 Raspored radnih subota u prosincu 2019.

  radno vrijeme ordinacija subotom od 07.00 do 12.00 sati

 

07.12.2019.  Pedijatrija Bojana Hrkač, dr.med.spec.pedijatar  Slavonski Brod, Borovska 7
07.12.2019.  Pedijatrija Ivo Ilak, dr.med.spec.pedijatar  Slavonski Brod, Borovska 7
07.12.2019. Ginekologija 9992090 Tim bez nositelja,  Slavonski Brod, Borovska 7
07.12.2019. Ginekologija Davor Bradić, dr.med, spec. ginekologije i porodništva  
07.12.2019. Ginekologija Filomena Tolić Kovačić, dr.med, spec. ginekologije i porodništva Slavonski Brod, Borovska 7
07.12.2019. Ginekologija Gordana Lončar, dr.med, spec. ginekologije i porodništva Slavonski Brod, Borovska 7
07.12.2019. Ginekologija Josip Marić, dr.med, spec. ginekologije i porodništva Slavonski Brod, Borovska 7
07.12.2019. Opća medicina Dejan Momčilović, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Borovska 7
07.12.2019. Opća medicina Gordana Vladisavljević, dr.med Slavonski Brod, Borovska 7
07.12.2019. Opća medicina Ivan Jergović, dr.med, specijalista obiteljske medicine Garčin, K.Tomislava 101
07.12.2019. Opća medicina Magdalena Lovrić Hajdin, dr.med Slavonski Brod, Zrinska 86
07.12.2019. Opća medicina Marijan Balen, dr.med Podcrkavlje, Ambulanta Podcrkavlje
07.12.2019. Opća medicina Marijana Majer, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Osječka 125
07.12.2019. Opća medicina Mia Bilić, dr.med Slavonski Brod, Borovska 7
07.12.2019. Opća medicina Petra Bitunjac, dr.med Slavonski Brod, Borovska 7
07.12.2019. Opća medicina Rafael Zečević, dr.med Gornja Vrba, Vrbskih žrtava 131
07.12.2019. Opća medicina Sanja Matić, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Trg Hrvatskog proljeća bb
07.12.2019. Opća medicina Sunčica Čičić, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Borovska 7
07.12.2019. Opća medicina Sunčica Soldan Valjetić, dr.med Slavonski Brod, Zrinska 86
07.12.2019. Opća medicina Zdenka Knežević, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Trg Hrvatskog proljeća bb
07.12.2019. Opća medicina Zvonimir Bosnić, dr.med Slavonski Brod, Zrinska 86
07.12.2019. Stomatologija      Danijel Keser, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
07.12.2019. Stomatologija      Igor Gruičić, dr.dent.med. Slavonski Brod, Trg Hrvatskog proljeća bb
07.12.2019. Stomatologija      Ivan Lubina, dr.dent.med. Sibinj, 108.Brigade ZNG 11
07.12.2019. Stomatologija      Ivana Butorac-Prpić, dr.dent.med. Velika Kopanica, V.Nazora br.3
07.12.2019. Stomatologija      Josipa Bilandžić Mirosavljević, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
07.12.2019. Stomatologija      Kristina Čelebija, dr.dent.med. Oriovac, V.Becića 2
07.12.2019. Stomatologija      Marijan Bajan, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
07.12.2019. Stomatologija      Mirta Didović, dr.dent.med. Garčin, K.Tomislava 101
07.12.2019. Stomatologija      Nives Duspara Matić, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
07.12.2019. Stomatologija      Sanja Jerković Karlović, dr.dent.med. Donji Andrijevci, Trg K.Tomislava 10
07.12.2019. Stomatologija      Tanja Nardi, dr.dent.med. Gundinci, Stjepana Radića 29
14.12.2019.  Pedijatrija Andrea Pejić, dr.med.spec.pedijatar  Slavonski Brod, Borovska 7
14.12.2019.  Pedijatrija Bojana Hrkač, dr.med.spec.pedijatar  Slavonski Brod, Borovska 7
14.12.2019. Ginekologija Filomena Tolić Kovačić, dr.med, spec. ginekologije i porodništva Slavonski Brod, Borovska 7
14.12.2019. Ginekologija Gordana Lončar, dr.med, spec. ginekologije i porodništva Slavonski Brod, Borovska 7
14.12.2019. Opća medicina Damir Medarić, dr.med Slavonski Šamac, Kralja Zvonimira 12
14.12.2019. Opća medicina Danijela Vučković, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Naselje A.Hebranga 4/A
14.12.2019. Opća medicina Dario Lončarić, dr.med Oriovac, V.Becića 2
14.12.2019. Opća medicina Dejan Momčilović, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Borovska 7
14.12.2019. Opća medicina Gordana Vladisavljević, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Borovska 7
14.12.2019. Opća medicina Ivan Jergović, dr.med, specijalista obiteljske medicine Garčin, K.Tomislava 101
14.12.2019. Opća medicina Ivana Mitrović, dr.med Donji Andrijevci, Trg K.Tomislava 10
14.12.2019. Opća medicina Josip Đermić, dr.med Sibinj, 108.Brigade ZNG 11
14.12.2019. Opća medicina Magdalena Lovrić Hajdin, dr.med Slavonski Brod, Zrinska 86
14.12.2019. Opća medicina Mia Bilić, dr.med Slavonski Brod, Borovska 7
14.12.2019. Opća medicina Petra Bitunjac, dr.med Slavonski Brod, Borovska 7
14.12.2019. Opća medicina Rafael Zečević, dr.med Gornja Vrba, Vrbskih žrtava 131
14.12.2019. Opća medicina Sunčica Čičić, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Borovska 7
14.12.2019. Opća medicina Sunčica Soldan Valjetić, dr.med Slavonski Brod, Zrinska 86
14.12.2019. Opća medicina Zvonimir Bosnić, dr.med Slavonski Brod, Zrinska 86
14.12.2019. Stomatologija      Danijel Keser, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
14.12.2019. Stomatologija      Davor Stanić, dr.dent.med. Bebrina, Bebrina 79
14.12.2019. Stomatologija      Ivana Murat, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
14.12.2019. Stomatologija      Josipa Bilandžić Mirosavljević, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
14.12.2019. Stomatologija      Maja Brestovac, dr.dent.med. Oriovac, V.Becića 2
14.12.2019. Stomatologija      Martina Ereš, dr.dent.med. Vrpolje, Trg Ivana Meštrovića bb
14.12.2019. Stomatologija      Miroslav Brigljević, dr.dent.med. Slavonski Brod, Trg Hrvatskog proljeća bb
14.12.2019. Stomatologija      Sanja Jerković Karlović, dr.dent.med. Donji Andrijevci, Trg K.Tomislava 10
21.12.2019. Ginekologija Davor Bradić, dr.med, spec. ginekologije i porodništva Slavonski Brod, Borovska 7
21.12.2019. Opća medicina Danijela Vučković, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Naselje A.Hebranga 4/A
21.12.2019. Opća medicina Dario Lončarić, dr.med Oriovac, V.Becića 2
21.12.2019. Opća medicina Ivana Mitrović, dr.med Donji Andrijevci, Trg K.Tomislava 10
21.12.2019. Opća medicina Josip Đermić, dr.med Sibinj, 108.Brigade ZNG 11
21.12.2019. Opća medicina Marijan Balen, dr.med Podcrkavlje, Ambulanta Podcrkavlje
21.12.2019. Opća medicina Marijana Majer, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Osječka 125
21.12.2019. Opća medicina Podvinje Tim bez nositelja, 0 Podvinje, Trg Sv.Antuna bb
21.12.2019. Opća medicina Sanja Matić, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Trg Hrvatskog proljeća bb
21.12.2019. Stomatologija      Ana Mirković, dr.dent.med. Donji Andrijevci, Trg K.Tomislava 10
21.12.2019. Stomatologija      Igor Gruičić, dr.dent.med. Slavonski Brod, Trg Hrvatskog proljeća bb
21.12.2019. Stomatologija      Ivan Lubina, dr.dent.med. Sibinj, 108.Brigade ZNG 11
21.12.2019. Stomatologija      Ivana Dadić Bertolovć, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
21.12.2019. Stomatologija      Kristina Čelebija, dr.dent.med. Oriovac, V.Becića 2
21.12.2019. Stomatologija      Mirna Šikić, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
21.12.2019. Stomatologija      Mirta Didović, dr.dent.med. Garčin, K.Tomislava 101
21.12.2019. Stomatologija      Tanja Nardi, dr.dent.med. Gundinci, Stjepana Radića 29
28.12.2019.  Pedijatrija Andrea Pejić, dr.med.spec.pedijatar  Slavonski Brod, Borovska 7
28.12.2019.  Pedijatrija Ivo Ilak, dr.med.spec.pedijatar  Slavonski Brod, Borovska 7
28.12.2019. Ginekologija 9992090 Tim bez nositelja,  Slavonski Brod, Borovska 7
28.12.2019. Ginekologija Josip Marić, dr.med, spec. ginekologije i porodništva Slavonski Brod, Borovska 7
28.12.2019. Opća medicina Damir Medarić, dr.med Slavonski Šamac, Kralja Zvonimira 12
28.12.2019. Opća medicina Podvinje Tim bez nositelja, 0 Podvinje, Trg Sv.Antuna bb
28.12.2019. Opća medicina Zdenka Knežević, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Trg Hrvatskog proljeća bb
28.12.2019. Stomatologija      Davor Stanić, dr.dent.med. Bebrina, Bebrina 79
28.12.2019. Stomatologija      Ingrid Udovčić-Majdandžić, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
28.12.2019. Stomatologija      Ivana Dadić Bertolovć, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
28.12.2019. Stomatologija      Maja Brestovac, dr.dent.med. Oriovac, V.Becića 2
28.12.2019. Stomatologija      Marijan Bajan, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
28.12.2019. Stomatologija      Martina Ereš, dr.dent.med. Vrpolje, Trg Ivana Meštrovića bb
28.12.2019. Stomatologija      Miroslav Brigljević, dr.dent.med. Slavonski Brod, Trg Hrvatskog proljeća bb
28.12.2019. Stomatologija      Nives Duspara Matić, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Traži

f t g m
Dom zdravlja Slavonski Brod

Adresa: Borovska7, Slavonski Brod
OIB: 28346588217
Telefon: 035 441 926
Faks: 035 444 517
E-mail: dzsb@dzsb.hr
ravnateljica: Lidija Grčić dipl.iur.