Copyright 2018 - Dom zdravlja Slavonski Brod

Raspored radnih subota

 

 Raspored radnih subota u ožujku 2018.

 

03.03.2018. Ginekologija dr. Davor Bradić - Ambulanta Borovska 7
03.03.2018. Opća medicina    dr. Danijela Vučković – Ambulanta Naselje A.Hebranga
03.03.2018. Opća medicina    dr. Ivan Križanović - Ambulanta Podcrkavlje
03.03.2018. Opća medicina    dr. Marijana Majer – Ambulanta Osiječka 125
03.03.2018. Opća medicina    dr. Sunčica Čičić (zamjena) – Ambulanta Borovska 7
03.03.2018. Opća medicina    dr. Sunčica Soldan Valjetić - Ambulanta Vatrenka
03.03.2018. Opća medicina    Tim bez nositelja  – Ambulanta Podvinje
03.03.2018. Stomatologija      dr. Danijel Keser – Ambulanta Borovska 7
03.03.2018. Stomatologija      dr. Davor Stanić – Ambulanta Bebrina
03.03.2018. Stomatologija      dr. Igor Gruičić – Ambulanta Trg Hrvatskog proljeća
03.03.2018. Stomatologija      dr. Ivana Butorac – Ambulanta Velika Kopanica
03.03.2018. Stomatologija      dr. Marijan Bajan– Ambulanta Borovska 7
03.03.2018. Stomatologija      dr. Tanja Nardi – Ambulanta Gundinci
10.03.2018.  Pedijatrija dr. Andrea Pejić – Ambulanta Borovska 7
10.03.2018.  Pedijatrija dr. Bojana Hrkač – Ambulanta Borovska 7
10.03.2018. Ginekologija dr. Žarko Šperanda - Ambulanta Borovska 7
10.03.2018. Ginekologija Tim bez nositelja 9990852 - Ambulanta Borovska 7
10.03.2018. Opća medicina    dr. Danijel Bačić - Ambulanta Vatrenka
10.03.2018. Opća medicina    dr. Gordana Vladisavljević – Ambulanta Borovska 7
10.03.2018. Opća medicina    dr. Magdalena Lovrić Hajdin (zamjena) – Ambulanta Vatrenka
10.03.2018. Stomatologija      dr. Ivana Murat – Ambulanta Borovska 7
10.03.2018. Stomatologija      dr. Josipa Bilandžić Mirosavljević – Ambulanta Borovska 7
10.03.2018. Stomatologija      dr. Maja Brestovac – Ambulanta Oriovac
10.03.2018. Stomatologija      dr. Sanja Jerković Karlović – Ambulanta Donji Andrijevci
17.03.2018.  Pedijatrija dr. Bojana Hrkač – Ambulanta Borovska 7
17.03.2018.  Pedijatrija dr. Ivo Ilak - Ambulanta Borovska 7
17.03.2018. Opća medicina    dr. Ivan Jergović – Ambulanta Garčin
17.03.2018. Opća medicina    dr. Zdenka Knežević – Ambulanta Trg Hrvatskog proljeća
17.03.2018. Opća medicina    Tim bez nositelja  – Ambulanta Gornja Vrba
17.03.2018. Stomatologija      dr. Ingrid Udovčić-Majdandžić – Ambulanta Borovska 7
17.03.2018. Stomatologija      dr. Ivan Lubina – Ambulanta Sibinj
17.03.2018. Stomatologija      dr. Martina Ereš – AmbulantaVrpolje
24.03.2018.  Pedijatrija dr. Andrea Pejić – Ambulanta Borovska 7
24.03.2018.  Pedijatrija dr. Ivo Ilak - Ambulanta Borovska 7
24.03.2018. Ginekologija dr. Filomena Tolić - Ambulanta Borovska 7
24.03.2018. Ginekologija Tim bez nositelja  9990895 - Ambulanta Borovska 7
24.03.2018. Ginekologija Tim bez nositelja  9992090 - Ambulanta Borovska 7
24.03.2018. Opća medicina    dr. Dejan Momčilović – Ambulanta Borovska 7
24.03.2018. Opća medicina    dr. Petra Bitunjac – Ambulanta Borovska 7
24.03.2018. Opća medicina    dr. Ivana Mitrović – Ambulanta Donji Andrijevci
24.03.2018. Opća medicina    dr. Marija Župan – Ambulanta Borovska 7
24.03.2018. Stomatologija      dr. Ema Kozarić – Ambulanta Borovska 7
24.03.2018. Stomatologija      dr. Mirna Šikić – Ambulanta Borovska 7
24.03.2018. Stomatologija      dr. Miroslav Brigljević – Ambulanta Trg Hrvatskog proljeća
24.03.2018. Stomatologija      dr. Mirta Didović – Ambulanta Garčin
31.03.2018. Opća medicina    dr. Sanja Matić – Ambulanta Trg Hrvatskog proljeća
31.03.2018. Opća medicina    Tim bez nositelja – Ambulanta Sibinj
31.03.2018. Opća medicina    dr. Dario Lončarić – Ambulanta Oriovac
31.03.2018. Stomatologija      dr. Ana Mirković – Ambulanta Donji Andrijevci
31.03.2018. Stomatologija      dr. Kristina Ljubas – Ambulanta Oriovac
31.03.2018. Stomatologija      dr. Marina Kovačec – Ambulanta Borovska 7

 

 

 

 

Traži

f t g m
Dom zdravlja Slavonski Brod

Adresa: Borovska7, Slavonski Brod
OIB: 28346588217
Telefon: 035 441 926
Faks: 035 444 517
E-mail: dzsb@dzsb.hr
ravnateljica: Lidija Grčić dipl.iur.