Copyright 2019 - Dom zdravlja Slavonski Brod

Raspored radnih subota

 

 Raspored radnih subota u listopadu 2019.

  radno vrijeme ordinacija subotom od 07.00 do 12.00 sati

05.10.2019  Pedijatrija Ivo Ilak, dr.med.spec.pedijatar  Slavonski Brod, Borovska 7
05.10.2019 Ginekologija 9992090 Tim bez nositelja,  Slavonski Brod, Borovska 7
05.10.2019 Ginekologija Davor Bradić, dr.med, spec. ginekologije i porodništva Slavonski Brod, Borovska 7
05.10.2019 Ginekologija Josip Marić, dr.med, spec. ginekologije i porodništva Slavonski Brod, Borovska 7
05.10.2019 Opća medicina Damir Medarić, dr.med Slavonski Šamac, Kralja Zvonimira 12
05.10.2019 Opća medicina Danijela Vučković, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Naselje A.Hebranga 4/A
05.10.2019 Opća medicina Dario Lončarić, dr.med Oriovac, V.Becića 2
05.10.2019 Opća medicina Dejan Momčilović, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Borovska 7
05.10.2019 Opća medicina Gordana Vladisavljević, dr.med Slavonski Brod, Borovska 7
05.10.2019 Opća medicina Magdalena Lovrić Hajdin, dr.med Slavonski Brod, Zrinska 86
05.10.2019 Opća medicina Marijan Balen, dr.med Podcrkavlje, Ambulanta Podcrkavlje
05.10.2019 Opća medicina Petra Bitunjac, dr.med Slavonski Brod, Borovska 7
05.10.2019 Opća medicina Podvinje Tim bez nositelja, 0 Podvinje, Trg Sv.Antuna bb
05.10.2019 Opća medicina Rafael Zečević, dr.med Gornja Vrba, Vrbskih žrtava 131
05.10.2019 Opća medicina Sanja Matić, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Trg Hrvatskog proljeća bb
05.10.2019 Opća medicina Sunčica Soldan Valjetić, dr.med Slavonski Brod, Zrinska 86
05.10.2019 Opća medicina Zdenka Knežević, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Trg Hrvatskog proljeća bb
05.10.2019 Opća medicina Zvonimir Bosnić, dr.med Slavonski Brod, Zrinska 86
05.10.2019 Stomatologija      Igor Gruičić, dr.dent.med. Slavonski Brod, Trg Hrvatskog proljeća bb
05.10.2019 Stomatologija      Ivan Lubina, dr.dent.med. Sibinj, 108.Brigade ZNG 11
05.10.2019 Stomatologija      Ivana Butorac-Prpić, dr.dent.med. Velika Kopanica, V.Nazora br.3
05.10.2019 Stomatologija      Josipa Bilandžić Mirosavljević, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
05.10.2019 Stomatologija      Maja Brestovac, dr.dent.med. Oriovac, V.Becića 2
05.10.2019 Stomatologija      Marijan Bajan, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
05.10.2019 Stomatologija      Martina Ereš, dr.dent.med. Vrpolje, Trg Ivana Meštrovića bb
05.10.2019 Stomatologija      Mirna Šikić, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
05.10.2019 Stomatologija      Sanja Jerković Karlović, dr.dent.med. Donji Andrijevci, Trg K.Tomislava 10
12.10.2019  Pedijatrija Andrea Pejić, dr.med.spec.pedijatar  Slavonski Brod, Borovska 7
12.10.2019  Pedijatrija Bojana Hrkač, dr.med.spec.pedijatar  Slavonski Brod, Borovska 7
12.10.2019  Pedijatrija Ivo Ilak, dr.med.spec.pedijatar  Slavonski Brod, Borovska 7
12.10.2019 Ginekologija Filomena Tolić Kovačić, dr.med, spec. ginekologije i porodništva Slavonski Brod, Borovska 7
12.10.2019 Ginekologija Gordana Lončar, dr.med, spec. ginekologije i porodništva Slavonski Brod, Borovska 7
12.10.2019 Opća medicina Dejan Momčilović, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Borovska 7
12.10.2019 Opća medicina Gordana Vladisavljević, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Borovska 7
12.10.2019 Opća medicina Ivana Mitrović, dr.med Donji Andrijevci, Trg K.Tomislava 10
12.10.2019 Opća medicina Josip Đermić, dr.med Sibinj, 108.Brigade ZNG 11
12.10.2019 Opća medicina Marijana Majer, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Osječka 125
12.10.2019 Opća medicina Mia Bilić, dr.med Slavonski Brod, Borovska 7
12.10.2019 Opća medicina Sanja Matić, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Trg Hrvatskog proljeća bb
12.10.2019 Opća medicina Sunčica Čičić, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Borovska 7
12.10.2019 Opća medicina Zdenka Knežević, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Trg Hrvatskog proljeća bb
12.10.2019 Stomatologija      Ana Mirković, dr.dent.med. Donji Andrijevci, Trg K.Tomislava 10
12.10.2019 Stomatologija      Danijel Keser, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
12.10.2019 Stomatologija      Davor Stanić, dr.dent.med. Bebrina, Bebrina 79
12.10.2019 Stomatologija      Igor Gruičić, dr.dent.med. Slavonski Brod, Trg Hrvatskog proljeća bb
12.10.2019 Stomatologija      Ingrid Udovčić-Majdandžić, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
12.10.2019 Stomatologija      Ivana Dadić Bertolovć, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
12.10.2019 Stomatologija      Ivana Murat, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
12.10.2019 Stomatologija      Kristina Čelebija, dr.dent.med. Oriovac, V.Becića 2
12.10.2019 Stomatologija      Mirta Didović, dr.dent.med. Garčin, K.Tomislava 101
12.10.2019 Stomatologija      Tanja Nardi, dr.dent.med. Gundinci, Stjepana Radića 29
19.10.2019 Ginekologija 9992090 Tim bez nositelja,  Slavonski Brod, Borovska 7
19.10.2019 Ginekologija Davor Bradić, dr.med, spec. ginekologije i porodništva Slavonski Brod, Borovska 7
19.10.2019 Ginekologija Josip Marić, dr.med, spec. ginekologije i porodništva Slavonski Brod, Borovska 7
19.10.2019 Opća medicina Damir Medarić, dr.med Slavonski Šamac, Kralja Zvonimira 12
19.10.2019 Opća medicina Danijela Vučković, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Naselje A.Hebranga 4/A
19.10.2019 Opća medicina Ivan Jergović, dr.med, specijalista obiteljske medicine Garčin, K.Tomislava 101
19.10.2019 Opća medicina Ivana Mitrović, dr.med Donji Andrijevci, Trg K.Tomislava 10
19.10.2019 Opća medicina Marijan Balen, dr.med Podcrkavlje, Ambulanta Podcrkavlje
19.10.2019 Opća medicina Mia Bilić, dr.med Slavonski Brod, Borovska 7
19.10.2019 Opća medicina Petra Bitunjac, dr.med Slavonski Brod, Borovska 7
19.10.2019 Opća medicina Rafael Zečević, dr.med Gornja Vrba, Vrbskih žrtava 131
19.10.2019 Opća medicina Sunčica Čičić, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Borovska 7
19.10.2019 Opća medicina Sunčica Soldan Valjetić, dr.med Slavonski Brod, Zrinska 86
19.10.2019 Stomatologija      Davor Stanić, dr.dent.med. Bebrina, Bebrina 79
19.10.2019 Stomatologija      Ingrid Udovčić-Majdandžić, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
19.10.2019 Stomatologija      Ivan Lubina, dr.dent.med. Sibinj, 108.Brigade ZNG 11
19.10.2019 Stomatologija      Ivana Butorac-Prpić, dr.dent.med. Velika Kopanica, V.Nazora br.3
19.10.2019 Stomatologija      Kristina Čelebija, dr.dent.med. Oriovac, V.Becića 2
19.10.2019 Stomatologija      Maja Brestovac, dr.dent.med. Oriovac, V.Becića 2
19.10.2019 Stomatologija      Marina Kovačec, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
19.10.2019 Stomatologija      Martina Ereš, dr.dent.med. Vrpolje, Trg Ivana Meštrovića bb
19.10.2019 Stomatologija      Mirna Šikić, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
19.10.2019 Stomatologija      Miroslav Brigljević, dr.dent.med. Slavonski Brod, Trg Hrvatskog proljeća bb
19.10.2019 Stomatologija      Sanja Jerković Karlović, dr.dent.med. Donji Andrijevci, Trg K.Tomislava 10
19.10.2019 Stomatologija      Josipa Bilandžić Mirosavljević, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
26.10.2019  Pedijatrija Andrea Pejić, dr.med.spec.pedijatar  Slavonski Brod, Borovska 7
26.10.2019  Pedijatrija Bojana Hrkač, dr.med.spec.pedijatar  Slavonski Brod, Borovska 7
26.10.2019 Ginekologija Filomena Tolić Kovačić, dr.med, spec. ginekologije i porodništva Slavonski Brod, Borovska 7
26.10.2019 Ginekologija Gordana Lončar, dr.med, spec. ginekologije i porodništva Slavonski Brod, Borovska 7
26.10.2019 Opća medicina Dario Lončarić, dr.med Oriovac, V.Becića 2
26.10.2019 Opća medicina Ivan Jergović, dr.med, specijalista obiteljske medicine Garčin, K.Tomislava 101
26.10.2019 Opća medicina Josip Đermić, dr.med Sibinj, 108.Brigade ZNG 11
26.10.2019 Opća medicina Magdalena Lovrić Hajdin, dr.med Slavonski Brod, Zrinska 86
26.10.2019 Opća medicina Marijana Majer, dr.med, specijalista obiteljske medicine Slavonski Brod, Osječka 125
26.10.2019 Opća medicina Podvinje Tim bez nositelja, 0 Podvinje, Trg Sv.Antuna bb
26.10.2019 Opća medicina Zvonimir Bosnić, dr.med Slavonski Brod, Zrinska 86
26.10.2019 Stomatologija      Ana Mirković, dr.dent.med. Donji Andrijevci, Trg K.Tomislava 10
26.10.2019 Stomatologija      Danijel Keser, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
26.10.2019 Stomatologija      Ivana Dadić Bertolovć, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
26.10.2019 Stomatologija      Ivana Murat, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
26.10.2019 Stomatologija      Marijan Bajan, dr.dent.med. Slavonski Brod, Borovska 7
26.10.2019 Stomatologija      Mirta Didović, dr.dent.med. Garčin, K.Tomislava 101
26.10.2019 Stomatologija      Tanja Nardi, dr.dent.med. Gundinci, Stjepana Radića 29

 

 

 

 

 

 

  

Traži

f t g m
Dom zdravlja Slavonski Brod

Adresa: Borovska7, Slavonski Brod
OIB: 28346588217
Telefon: 035 441 926
Faks: 035 444 517
E-mail: dzsb@dzsb.hr
ravnateljica: Lidija Grčić dipl.iur.