Copyright 2017 - Dom zdravlja Slavonski Brod

Raspored radnih subota

 Raspored radnih subota u prosincu 2017.

 

02.12.2017  Pedijatrija dr. Andrea Pejić – Ambulanta Borovska 7
02.12.2017  Pedijatrija dr. Ivo Ilak - Ambulanta Borovska 7
02.12.2017 Ginekologija dr. Davor Bradić - Ambulanta Borovska 7
02.12.2017 Opća medicina    dr. Domagoj Župan – Ambulanta Naselje A.Hebranga
02.12.2017 Opća medicina    dr. Ivana Stefanović – Ambulanta Borovska 7
02.12.2017 Opća medicina    dr. Magdalena Lovrić Hajdin – Ambulanta Vatrenka
02.12.2017 Stomatologija      dr. Igor Gruičić – Ambulanta Trg Hrvatskog proljeća
02.12.2017 Stomatologija      dr. Ivana Butorac – Ambulanta Velika Kopanica
02.12.2017 Stomatologija      dr. Ivana Murat – Ambulanta Borovska 7
02.12.2017 Stomatologija      dr. Tanja Nardi – Ambulanta Gundinci
02.12.2017 Stomatologija      dr. Ema Kozarić – Ambulanta Borovska 7
09.12.2017 Ginekologija dr. Žarko Šperanda - Ambulanta Borovska 7
09.12.2017 Ginekologija Tim bez nositelja 9990852 - Ambulanta Borovska 7
09.12.2017 Opća medicina    dr. Dejan Momčilović – Ambulanta Borovska 7
09.12.2017 Opća medicina    dr. Gordana Vladisavljević – Ambulanta Borovska 7
09.12.2017 Opća medicina    dr. Ivana Đaković – Ambulanta Borovska 7
09.12.2017 Opća medicina    dr. Ivana Mitrović – Ambulanta Donji Andrijevci
09.12.2017 Opća medicina    dr. Sanja Matić – Ambulanta Trg Hrvatskog proljeća
09.12.2017 Opća medicina    dr. Sunčica Soldan Valjetić - Ambulanta Vatrenka
09.12.2017 Opća medicina    dr. Zvonimir Bosnić – Ambulanta Sibinj
09.12.2017 Stomatologija      dr. Danijel Keser – Ambulanta Borovska 7
09.12.2017 Stomatologija      dr. Ivan Lubina – Ambulanta Sibinj
09.12.2017 Stomatologija      dr. Marija Meter – AmbulantaVrpolje
09.12.2017 Stomatologija      dr. Marijan Bajan– Ambulanta Borovska 7
09.12.2017  Pedijatrija dr. Andrea Pejić – Ambulanta Borovska 7
09.12.2017  Pedijatrija dr. Bojana Hrkač – Ambulanta Borovska 7
09.12.2017  Pedijatrija dr. Ivo Ilak - Ambulanta Borovska 7
16.12.2017 Ginekologija dr. Filomena Tolić - Ambulanta Borovska 7
16.12.2017 Ginekologija Tim bez nositelja  9990895 - Ambulanta Borovska 7
16.12.2017 Ginekologija Tim bez nositelja  9992090 - Ambulanta Borovska 7
16.12.2017 Opća medicina    dr. Ivan Jergović – Ambulanta Garčin
16.12.2017 Opća medicina    dr. Marija Župan – Ambulanta Borovska 7
16.12.2017 Opća medicina    dr. Marijana Majer – Ambulanta Osiječka 125
16.12.2017 Opća medicina    dr. Zdenka Knežević – Ambulanta Trg Hrvatskog proljeća
16.12.2017 Stomatologija      dr. Davor Stanić – Ambulanta Bebrina
16.12.2017 Stomatologija      dr. Josipa Bilandžić Mirosavljević – Ambulanta Borovska 7
16.12.2017 Stomatologija      dr. Maja Brestovac – Ambulanta Oriovac
16.12.2017 Stomatologija      dr. Mirna Šikić – Ambulanta Borovska 7
16.12.2017 Stomatologija      dr. Sanja Jerković – Ambulanta Donji Andrijevci
23.12.2017 Opća medicina    dr. Danijel Bačić - Ambulanta Vatrenka
23.12.2017 Opća medicina    dr. Dario Lončarić – Ambulanta Oriovac
23.12.2017 Stomatologija      dr. Ana Mirković – Ambulanta Donji Andrijevci
23.12.2017 Stomatologija      dr. Kristina Ljubas – Ambulanta Oriovac
23.12.2017 Stomatologija      dr. Martina Ereš – Ambulanta Borovska 7
30.12.2017 Opća medicina    dr. Ivan Križanović - Ambulanta Podcrkavlje
30.12.2017 Stomatologija      dr. Ingrid Udovčić-Majdandžić – Ambulanta Borovska 7
30.12.2017 Stomatologija      dr. Miroslav Brigljević – Ambulanta Trg Hrvatskog proljeća
30.12.2017 Stomatologija      dr. Mirta Didović – Ambulanta Garčin

 

 

Traži

f t g m
Dom zdravlja Slavonski Brod

Adresa: Borovska7, Slavonski Brod
OIB: 28346588217
Telefon: 035 441 926
Faks: 035 444 517
E-mail: dzsb@dzsb.hr
ravnateljica: Lidija Grčić dipl.iur.