Copyright 2019 - Dom zdravlja Slavonski Brod

Raspored radnih subota

 

 Raspored radnih subota u travnju 2019.

 

06.04.2019.  Pedijatrija dr. Andrea Pejić – Ambulanta Borovska 7
06.04.2019.  Pedijatrija dr. Bojana Hrkač – Ambulanta Borovska 7
06.04.2019. Ginekologija dr. Davor Bradić - Ambulanta Borovska 7
06.04.2019. Ginekologija dr. Filomena Tolić - Ambulanta Borovska 7
06.04.2019. Ginekologija dr. Josip Marić - Ambulanta Borovska 7
06.04.2019. Ginekologija dr. Žarko Šperanda - Ambulanta Borovska 7
06.04.2019. Ginekologija Tim bez nositelja  9992090 - Ambulanta Borovska 7
06.04.2019. Opća medicina dr. Dejan Momčilović – Ambulanta Borovska 7
06.04.2019. Opća medicina dr. Gordana Vladisavljević – Ambulanta Borovska 7
06.04.2019. Opća medicina dr. Ivana Mitrović – Ambulanta Donji Andrijevci
06.04.2019. Opća medicina dr. Josip Đermić – Ambulanta Sibinj
06.04.2019. Opća medicina dr. Marija–Kornelija Hrečkovski   – Ambulanta Podvinje
06.04.2019. Opća medicina dr. Marijan Balen - Ambulanta Podcrkavlje
06.04.2019. Opća medicina dr. Marijana Majer – Ambulanta Osiječka 125
06.04.2019. Opća medicina dr. Mia Bilić - Ambulanta Borovska 7
06.04.2019. Opća medicina dr. Petra Bitunjac – Ambulanta Borovska 7
06.04.2019. Opća medicina dr. Sanja Matić – Ambulanta Trg Hrvatskog proljeća
06.04.2019. Opća medicina dr. Sunčica Čičić  – Ambulanta Borovska 7
06.04.2019. Opća medicina dr. Zdenka Knežević – Ambulanta Trg Hrvatskog proljeća
06.04.2019. Stomatologija      dr. Ingrid Udovčić-Majdandžić – Ambulanta Borovska 7
06.04.2019. Stomatologija      dr. Ivan Lubina – Ambulanta Sibinj
06.04.2019. Stomatologija      dr. Ivana Dadić Bertolović – Ambulanta Borovska 7
06.04.2019. Stomatologija      dr. Ivana Murat – Ambulanta Borovska 7
06.04.2019. Stomatologija      dr. Maja Brestovac – Ambulanta Oriovac
06.04.2019. Stomatologija      dr. Martina Ereš – AmbulantaVrpolje
06.04.2019. Stomatologija      dr. Mirna Šikić – Ambulanta Borovska 7
06.04.2019. Stomatologija      dr. Miroslav Brigljević – Ambulanta Trg Hrvatskog proljeća
06.04.2019. Stomatologija      dr. Mirta Didović – Ambulanta Garčin
06.04.2019. Stomatologija      dr. Sanja Jerković Karlović – Ambulanta Donji Andrijevci
06.04.2019. Stomatologija      dr. Tanja Nardi – Ambulanta Gundinci
13.04.2019. Ginekologija dr. Davor Bradić - Ambulanta Borovska 7
13.04.2019. Ginekologija dr. Filomena Tolić - Ambulanta Borovska 7
13.04.2019. Ginekologija dr. Žarko Šperanda - Ambulanta Borovska 7
13.04.2019. Opća medicina dr. Damir Medarić – Ambulanta Slavonski Šamac
13.04.2019. Opća medicina dr. Dario Lončarić – Ambulanta Oriovac
13.04.2019. Opća medicina dr. Gordana Vladisavljević – Ambulanta Borovska 7
13.04.2019. Opća medicina dr. Ivan Jergović – Ambulanta Garčin
13.04.2019. Opća medicina dr. Ivana Mitrović – Ambulanta Donji Andrijevci
13.04.2019. Opća medicina dr. Magdalena Lovrić Hajdin (zamjena) – Ambulanta Vatrenka
13.04.2019. Opća medicina dr. Marijan Balen - Ambulanta Podcrkavlje
13.04.2019. Opća medicina dr. Mia Bilić - Ambulanta Borovska 7
13.04.2019. Opća medicina dr. Petra Bitunjac – Ambulanta Borovska 7
13.04.2019. Opća medicina dr. Rafael Zečević  – Ambulanta Gornja Vrba
13.04.2019. Opća medicina dr. Sunčica Soldan Valjetić - Ambulanta Vatrenka
13.04.2019. Opća medicina dr. Zvonimir Bosnić - Ambulanta Vatrenka 
13.04.2019. Stomatologija      dr. Ana Mirković – Ambulanta Donji Andrijevci
13.04.2019. Stomatologija      dr. Danijel Keser – Ambulanta Borovska 7
13.04.2019. Stomatologija      dr. Davor Stanić – Ambulanta Bebrina
13.04.2019. Stomatologija      dr. Igor Gruičić – Ambulanta Trg Hrvatskog proljeća
13.04.2019. Stomatologija      dr. Ivan Lubina – Ambulanta Sibinj
13.04.2019. Stomatologija      dr. Ivana Butorac-Prpić - Ambulanta Slavonski Šamac
13.04.2019. Stomatologija      dr. Josipa Bilandžić Mirosavljević – Ambulanta Borovska 7
13.04.2019. Stomatologija      dr. Kristina Čelebija – Ambulanta Oriovac
13.04.2019. Stomatologija      dr. Marijan Bajan– Ambulanta Borovska 7
13.04.2019. Stomatologija      dr. Marina Kovačec – Ambulanta Borovska 7
13.04.2019. Stomatologija      dr. Tanja Nardi – Ambulanta Gundinci
20.04.2019.  Pedijatrija dr. Bojana Hrkač – Ambulanta Borovska 7
20.04.2019.  Pedijatrija dr. Ivo Ilak - Ambulanta Borovska 7
20.04.2019. Opća medicina dr. Danijela Vučković – Ambulanta Naselje A.Hebranga
20.04.2019. Opća medicina dr. Dejan Momčilović – Ambulanta Borovska 7
20.04.2019. Opća medicina dr. Marijana Majer – Ambulanta Osiječka 125
20.04.2019. Stomatologija      dr. Danijel Keser – Ambulanta Borovska 7
20.04.2019. Stomatologija      dr. Davor Stanić – Ambulanta Bebrina
20.04.2019. Stomatologija      dr. Igor Gruičić – Ambulanta Trg Hrvatskog proljeća
20.04.2019. Stomatologija      dr. Ivana Dadić Bertolović – Ambulanta Borovska 7
20.04.2019. Stomatologija      dr. Ivana Murat – Ambulanta Borovska 7
20.04.2019. Stomatologija      dr. Josipa Bilandžić Mirosavljević – Ambulanta Borovska 7
20.04.2019. Stomatologija      dr. Maja Brestovac – Ambulanta Oriovac
20.04.2019. Stomatologija      dr. Marijan Bajan– Ambulanta Borovska 7
20.04.2019. Stomatologija      dr. Martina Ereš – AmbulantaVrpolje
20.04.2019. Stomatologija      dr. Sanja Jerković Karlović – Ambulanta Donji Andrijevci
27.04.2019.  Pedijatrija dr. Andrea Pejić – Ambulanta Borovska 7
27.04.2019.  Pedijatrija dr. Ivo Ilak - Ambulanta Borovska 7
27.04.2019. Ginekologija dr. Josip Marić - Ambulanta Borovska 7
27.04.2019. Ginekologija Tim bez nositelja  9992090 - Ambulanta Borovska 7
27.04.2019. Opća medicina dr. Damir Medarić – Ambulanta Slavonski Šamac
27.04.2019. Opća medicina dr. Danijela Vučković – Ambulanta Naselje A.Hebranga
27.04.2019. Opća medicina dr. Dario Lončarić – Ambulanta Oriovac
27.04.2019. Opća medicina dr. Ivan Jergović – Ambulanta Garčin
27.04.2019. Opća medicina dr. Josip Đermić – Ambulanta Sibinj
27.04.2019. Opća medicina dr. Magdalena Lovrić Hajdin (zamjena) – Ambulanta Vatrenka
27.04.2019. Opća medicina dr. Marija–Kornelija Hrečkovski   – Ambulanta Podvinje
27.04.2019. Opća medicina dr. Rafael Zečević  – Ambulanta Gornja Vrba
27.04.2019. Opća medicina dr. Sanja Matić – Ambulanta Trg Hrvatskog proljeća
27.04.2019. Opća medicina dr. Sunčica Čičić – Ambulanta Borovska 7
27.04.2019. Opća medicina dr. Sunčica Soldan Valjetić - Ambulanta Vatrenka
27.04.2019. Opća medicina dr. Zdenka Knežević – Ambulanta Trg Hrvatskog proljeća
27.04.2019. Opća medicina dr. Zvonimir Bosnić - Ambulanta Vatrenka 
27.04.2019. Stomatologija      dr. Ana Mirković – Ambulanta Donji Andrijevci
27.04.2019. Stomatologija      dr. Ingrid Udovčić-Majdandžić – Ambulanta Borovska 7
27.04.2019. Stomatologija      dr. Ivana Butorac-Prpić - Ambulanta Slavonski Šamac
27.04.2019. Stomatologija      dr. Kristina Čelebija – Ambulanta Oriovac
27.04.2019. Stomatologija      dr. Marina Kovačec – Ambulanta Borovska 7
27.04.2019. Stomatologija      dr. Mirna Šikić – Ambulanta Borovska 7
27.04.2019. Stomatologija      dr. Miroslav Brigljević – Ambulanta Trg Hrvatskog proljeća

 

 

 

 

 

  

Traži

f t g m
Dom zdravlja Slavonski Brod

Adresa: Borovska7, Slavonski Brod
OIB: 28346588217
Telefon: 035 441 926
Faks: 035 444 517
E-mail: dzsb@dzsb.hr
ravnateljica: Lidija Grčić dipl.iur.