Copyright 2018 - Dom zdravlja Slavonski Brod

Raspored radnih subota

 

 Raspored radnih subota u lipnju 2018.

 

 

02.06.2018. Opća medicina    dr. Danijela Vučković – Ambulanta Naselje A.Hebranga (zamjena)
02.06.2018. Opća medicina    dr. Ivan Jergović – Ambulanta Garčin
02.06.2018. Opća medicina    dr. Petra Bitunjac – Ambulanta Borovska 7
02.06.2018. Opća medicina    dr. Sunčica Čičić (zamjena) – Ambulanta Borovska 7
02.06.2018. Opća medicina    dr. Zdenka Knežević – Ambulanta Trg Hrvatskog proljeća
02.06.2018. Opća medicina    Tim bez nositelja  – Ambulanta Gornja Vrba
02.06.2018. Stomatologija      dr. Danijel Keser – Ambulanta Borovska 7
02.06.2018. Stomatologija      dr. Kristina Ljubas – Ambulanta Oriovac
02.06.2018. Stomatologija      dr. Marijan Bajan– Ambulanta Borovska 7
02.06.2018. Stomatologija      dr. Mirta Didović – Ambulanta Garčin
09.06.2018. Ginekologija dr. Davor Bradić - Ambulanta Borovska 7
09.06.2018. Ginekologija dr. Žarko Šperanda - Ambulanta Borovska 7
09.06.2018. Ginekologija Tim bez nositelja 9990852 - Ambulanta Borovska 7
09.06.2018. Opća medicina    dr. Marija Župan – Ambulanta Borovska 7
09.06.2018. Opća medicina    dr. Marijan Balen - Ambulanta Podcrkavlje
09.06.2018. Opća medicina    dr. Marija–Kornelija Hrečkovski   – Ambulanta Podvinje
09.06.2018. Stomatologija      dr. Ana Mirković – Ambulanta Donji Andrijevci
09.06.2018. Stomatologija      dr. Ivan Lubina – Ambulanta Sibinj
09.06.2018. Stomatologija      dr. Josipa Bilandžić Mirosavljević – Ambulanta Borovska 7
09.06.2018. Stomatologija      dr. Mirna Šikić – Ambulanta Borovska 7
09.06.2018. Stomatologija      dr. Tanja Nardi – Ambulanta Gundinci
16.06.2018.  Pedijatrija dr. Andrea Pejić – Ambulanta Borovska 7
16.06.2018.  Pedijatrija dr. Bojana Hrkač – Ambulanta Borovska 7
16.06.2018.  Pedijatrija dr. Ivo Ilak - Ambulanta Borovska 7
16.06.2018. Ginekologija dr. Filomena Tolić - Ambulanta Borovska 7
16.06.2018. Ginekologija Tim bez nositelja  9990895 - Ambulanta Borovska 7
16.06.2018. Ginekologija Tim bez nositelja  9992090 - Ambulanta Borovska 7
16.06.2018. Opća medicina    dr. Dario Lončarić – Ambulanta Oriovac
16.06.2018. Opća medicina    dr. Dejan Momčilović – Ambulanta Borovska 7
16.06.2018. Opća medicina    dr. Gordana Vladisavljević – Ambulanta Borovska 7
16.06.2018. Opća medicina    dr. Sunčica Soldan Valjetić - Ambulanta Vatrenka
16.06.2018. Opća medicina    Tim bez nositelja – Ambulanta Sibinj
16.06.2018. Opća medicina    Tim bez nositelja – Ambulanta Slavonski Šamac
16.06.2018. Stomatologija      dr. Davor Stanić – Ambulanta Bebrina
16.06.2018. Stomatologija      dr. Ema Kozarić – Ambulanta Borovska 7
16.06.2018. Stomatologija      dr. Igor Gruičić – Ambulanta Trg Hrvatskog proljeća
16.06.2018. Stomatologija      dr. Ivana Bilešić– Ambulanta Borovska 7
16.06.2018. Stomatologija      dr. Ivana Butorac – Ambulanta Velika Kopanica
30.06.2018. Stomatologija      dr. Sanja Jerković Karlović – Ambulanta Donji Andrijevci
30.06.2018.  Pedijatrija dr. Andrea Pejić – Ambulanta Borovska 7
30.06.2018.  Pedijatrija dr. Bojana Hrkač – Ambulanta Borovska 7
30.06.2018.  Pedijatrija dr. Ivo Ilak - Ambulanta Borovska 7
30.06.2018. Opća medicina    Tim bez nositelja - Ambulanta Vatrenka (zamjena)
30.06.2018. Opća medicina    dr. Ivana Mitrović – Ambulanta Donji Andrijevci
30.06.2018. Opća medicina    dr. Magdalena Lovrić Hajdin (zamjena) – Ambulanta Vatrenka
30.06.2018. Opća medicina    dr. Marijana Majer – Ambulanta Osiječka 125
30.06.2018. Opća medicina    dr. Sanja Matić – Ambulanta Trg Hrvatskog proljeća
30.06.2018. Stomatologija      dr. Ingrid Udovčić-Majdandžić – Ambulanta Borovska 7
30.06.2018. Stomatologija      dr. Ivana Murat – Ambulanta Borovska 7
30.06.2018. Stomatologija      dr. Maja Brestovac – Ambulanta Oriovac
30.06.2018. Stomatologija      dr. Martina Ereš – AmbulantaVrpolje
30.06.2018. Stomatologija      dr. Miroslav Brigljević – Ambulanta Trg Hrvatskog proljeća

 

Traži

f t g m
Dom zdravlja Slavonski Brod

Adresa: Borovska7, Slavonski Brod
OIB: 28346588217
Telefon: 035 441 926
Faks: 035 444 517
E-mail: dzsb@dzsb.hr
ravnateljica: Lidija Grčić dipl.iur.