Copyright 2020 - Dom zdravlja Slavonski Brod

Donacija Lige protiv raka Brodsko-posavske županije

liga

 

Dana 27. svibnja 2019. godine Dom zdravlja Slavonski Brod dobio je vrijednu donaciju Lige protiv raka Brodsko-posavske županije. Liga protiv raka prikupila je novčana sredstva u iznosu od 20.000 kuna kojima su nabavljena dva aparata za pomoć palijativnim bolesnicima (koncentrator kisika i aparat za čišćenje sekreta ) koji su predani  Službi za palijativu Doma zdravlja Slavonski Brod.

U ime Doma zdravlja Slavonski Brod na ovoj vrijednoj donaciji zahvalila se Anka Mihelić, dipl.med.techn. koordinator u Službi palijative Doma zdravlja Slavonski Brod.

 

Traži

f t g m
Dom zdravlja Slavonski Brod

Adresa: Borovska7, Slavonski Brod
OIB: 28346588217
Telefon: 035 441 926
Faks: 035 444 517
E-mail: dzsb@dzsb.hr
ravnateljica: Lidija Grčić dipl.iur.