Copyright 2020 - Dom zdravlja Slavonski Brod

Odluka o izboru kandidata po natječaju od 14.02.2020. NN 17/20

Traži

f t g m
Dom zdravlja Slavonski Brod

Adresa: Borovska7, Slavonski Brod
OIB: 28346588217
Telefon: 035 441 926
Faks: 035 444 517
E-mail: dzsb@dzsb.hr
ravnateljica: Lidija Grčić dipl.iur.