Copyright 2019 - Dom zdravlja Slavonski Brod

Odluka o izboru kandidata po natječaju objavljenom 01.08.2018. (Narodne Novine 70/18) (2)

DOM ZDRAVLJA

SLAVONSKI BROD

Borovska 7

35000 Slavonski Brod

Broj: 890-1/018.g.  

Dana: 20.08.2018.g.

Na temelju članka 32. Statuta Doma zdravlja, a nakon provedenog natječaja objavljenog 01.08.2018.g. u Narodnim Novinama Broj: 70/018.g., ravnateljica Doma zdravlja Slavonski Brod dana 20.08.2018.g. donosi  slijedeću

O D L U K U 

o izboru kandidata 

 

  1. MARTINA VUKOVIĆ , med.sr. izabrana je po natječaju od 01.08.2018.g. objavljenom  u «Narodnim Novinama» Broj:70/018.g. za radno mjesto 1 (jedna) medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme radi zamjene za vrijeme bolovanja, rodiljnog i roditeljskog dopusta.
  1. Izabrana kandidatkinja dužna je odmah po primitku ove Odluke javiti se u Dom zdravlja Slavonski Brod, Borovska 7, Slavonski Brod radi reguliranja radno pravnog statusa.

Ravnateljica:

Lidija Grčić, dipl.iur.

Dostavljeno:

  1. 1. Martina Vuković, med.sr.
  2. 2. Dokumentacija
  3. 3. Pismohrana

Traži

f t g m
Dom zdravlja Slavonski Brod

Adresa: Borovska7, Slavonski Brod
OIB: 28346588217
Telefon: 035 441 926
Faks: 035 444 517
E-mail: dzsb@dzsb.hr
ravnateljica: Lidija Grčić dipl.iur.