Copyright 2019 - Dom zdravlja Slavonski Brod

Odluka o izboru kandidata po natječaju objavljenom 01.08.2018. (Narodne Novine 70/18)

DOM ZDRAVLJA

SLAVONSKI BROD

Borovska 7

35000 Slavonski Brod

Broj:  892/018.g.  

Dana: 20.08.2018.g.

Na temelju članka 32 Statuta Doma zdravlja, a nakon provedenog natječaja objavljenog 01.08.2018.g. u Narodnim Novinama Broj:70/018.g., ravnateljica Doma zdravlja 20.08.2018.g. donosi  slijedeću

O D L U K U 

o izboru kandidata 

 

  1. ANAMARIJA NOVAKOVIĆ, dr.med.dent. izabrana je po natječaju od 01.08.2018.g. objavljenom u „Narodnim Novinama“ Broj: 70/018.g. za radno mjesto doktora dentalne medicine na određeno vrijeme radi zamjene u Službi dentalne medicine u ordinaciji u Slavonskom Brodu u Borovskoj 7

Ravnateljica:

Lidija Grčić, dipl.iur.

Dostavljeno:

1.Anamarija Novaković, dr.med.dent.  

2.Dokumentacija

3.Pismohrana

Traži

f t g m
Dom zdravlja Slavonski Brod

Adresa: Borovska7, Slavonski Brod
OIB: 28346588217
Telefon: 035 441 926
Faks: 035 444 517
E-mail: dzsb@dzsb.hr
ravnateljica: Lidija Grčić dipl.iur.