Copyright 2019 - Dom zdravlja Slavonski Brod

Natječaj za prijem u radni odnos 01.08.2018.

DOM ZDRAVLJA

SLAVONSKI BROD

Borovska 7

35000 Slavonski Brod

Broj: 829 /018 .g.

Dana: 30.07.2018 .g.

 

 

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), Dom zdravlja Slavonski Brod, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Borovska 7, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

 

I 1. Doktor medicine (VSS) – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme za rad u Službi opće/obiteljske medicine u ordinacijama u Slavonskom Brodu i Gornjoj Vrbi

2. Doktor medicine (VSS) – 3 izvršitelja na određeno vrijeme za rad u Službi opće/obiteljske medicine, radi zamjene za specijalizaciju

3. Doktor dentalne medicine (VSS) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme,radi zamjene u Službi dentalne medicineu ordinaciji u Slavonskom Brodu u Borovskoj 7

4. Medicinska sestara/tehničar (SSS) – 1 (jedan) izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene za vrijeme bolovanja, rodiljnog i roditeljskog dopusta

5. Administrativni računovodstveni referent – skladištar (SSS) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 Uvjeti za radno mjesto br. 1 i 2:

 • VSS –medicinski fakultet
 • položen državni ispit
 • odobrenje za samostalni rad (licenca)

 Uvjeti za radno mjesto br. 3:

- VSS- završen Studij dentalne medicine

- položen državni ispit

- odobrenje za samostalni rad (licenca)

 

Uvjeti za radno mjesto br. 4:

 • SSS – završena Srednja medicinska škola
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalni rad (licenca)

 

Uvjeti za radno mjesto br. 5:

 • SSS – ekonomskog smjera
 • poznavanje rada na računalu
 • vozački ispit B kategorije
 • radno iskustvo 2 godine u struci

 

II Uz prijavu za zasnivanje radnog odnosa i kratki životopis, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i to:

 

Za radno mjesto br. 1. i 2.:

- preslik diplome medicinskog fakulteta,

- preslik uvjerenja o položenom državnom ispitu

- preslik odobrenje za samostalan rad (licenca)

- preslik domovnice

 

Za radno mjesto br. 3 :

- preslik diplome Studija dentalne medicine

- preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu

- preslik odobrenje za samostalan rad (licenca)

- preslik domovnice

 

Za radno mjestob br.4:

 • preslik svjedodžbe Srednje medicinske škole
 • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • preslik odobrenja za samostalni rad (licenca)
 • preslik domovnice

 

Za radno mjesto br. 5:

 • preslik svjedodžbe Srednje ekonomske škole
 • preslik vozačke dozvole
 • dokaz o radnom iskustvu u struci
 • preslik domovnice

 

III Prijave za natječaj mogu dostaviti osobe oba spola.

 

IV Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji , uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja : http://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

V Prijave s potrebnom dokumentacijom, odnosno dokazima podnose se na adresu:

 

DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD

BOROVSKA 7

35000 SLAVONSKI BROD

 

u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

 

VI Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

VII O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana zaključivanja natječaja.

 

VIII Za svako radno mjesto Dom zdravlja može kao uvjet za prijem u radni odnos zahtijevati potpunu opću/radnu zdravstvenu sposobnost.

 

IX Za svako radno mjesto Dom zdravlja može kao uvjet za prijem u radni odnos zahtijevati provjeravanje stručnih i drugih radnih sposobnosti kandidata putem prethodne provjere stručnih i drugih radnih sposobnosti kandidata putem prethodne provjere njegovih sposobnosti.

 

X Dom zdravlja Slavonski Brod pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom natječaju, bez obrazloženja , kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

 

DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD

Traži

f t g m
Dom zdravlja Slavonski Brod

Adresa: Borovska7, Slavonski Brod
OIB: 28346588217
Telefon: 035 441 926
Faks: 035 444 517
E-mail: dzsb@dzsb.hr
ravnateljica: Lidija Grčić dipl.iur.