Copyright 2020 - Dom zdravlja Slavonski Brod

Natječaj za prijem u radni odnos 21.09.2017.

 

N A T J E Č A J 

za prijem u radni odnos 

 

 a)  1 (jedan) doktor/doktorica dentalne medicine (VSS) – za rad u službi dentalne medicine na određeno vrijeme radi zamjene   

b)  1  (jedna) medicinska sestara/tehničar (SSS)  – za rad  na neodređeno vrijeme  u Službi dentalne medicine

c)  1 (jedna) dentalna tehničarka/tehničar (SSS) - za rad  na neodređeno vrijeme  u Službi zubne tehnike

 Cijeli tekst natječaja :  Natječaj za prijem u radni odnos 21.09.2017.

Traži

f t g m
Dom zdravlja Slavonski Brod

Adresa: Borovska7, Slavonski Brod
OIB: 28346588217
Telefon: 035 441 926
Faks: 035 444 517
E-mail: dzsb@dzsb.hr
ravnateljica: Lidija Grčić dipl.iur.