Copyright 2019 - Dom zdravlja Slavonski Brod

Natječaj za prijem u radni odnos 08.08.2017.

 

N A T J E Č A J 

za prijem u radni odnos 

 

a)     1 (jedan) doktor dentalne medicine (VSS) – za rad u Službi dentalne medicine na određeno vrijeme radi zamjene  

b)     1 (jedna) prvostupnica/ik sestrinstva (VŠS) za rad u Službi patronaže na određeno vrijeme radi zamjene 

 

Cijeli tekst natječaja :  Natječaj za prijem u radni odnos 08.08.2017.

Traži

f t g m
Dom zdravlja Slavonski Brod

Adresa: Borovska7, Slavonski Brod
OIB: 28346588217
Telefon: 035 441 926
Faks: 035 444 517
E-mail: dzsb@dzsb.hr
ravnateljica: Lidija Grčić dipl.iur.