Copyright 2019 - Dom zdravlja Slavonski Brod

Natječaj za prijem u radni odnos:

 

N A T J E Č A J 

za prijem u radni odnos 

 

a)     2 (dva) doktora dentalne medicine (VSS) – za rad na neodređeno vrijeme u Službi dentalne medicine  

 

        b)    1  (jedna) medicinska sestra/tehničar (SSS) – za rad  na određeno vrijeme u Službi dentalne medicine  radi zamjena

c)     1 (jedna) medicinska sestra/ tehničar (SSS) – za rad na neodređeno vrijeme u Službi dentalne medicine 

 

Cijeli tekst natječaja :  Natječaj za prijem u radni odnos: – 2 (dva) doktora dentalne medicine (VSS) za rad na neodređeno vrijeme, 1 (jedna) medicinska sestra/tehničar (SSS) – za rad na određeno vrijeme, 1 (jedna) medicinska sestra/ tehničar (SSS) – za rad na neodređeno vrijeme

Traži

f t g m
Dom zdravlja Slavonski Brod

Adresa: Borovska7, Slavonski Brod
OIB: 28346588217
Telefon: 035 441 926
Faks: 035 444 517
E-mail: dzsb@dzsb.hr
ravnateljica: Lidija Grčić dipl.iur.