Copyright 2019 - Dom zdravlja Slavonski Brod

Natječaj za prijem u radni odnos doktora dentalne medicine

DOM ZDRAVLJA

SLAVONSKI BROD                                                               

Borovska 7

35000 Slavonski Brod

Broj: 624 /016 .g.

Dana: 02.11.2016.g.

            Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12), Dom zdravlja Slavonski Brod, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Borovska 7, raspisuje

                     N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

I              1 (jednog) doktora dentalne medicine (VSS) – za rad u Službi dentalne

                                                                         medicine na neodređeno vrijeme

       

                       Uvjeti: VSS -  završen Studij dentalne medicine

                 -  položen stručni ispit

                                          -  odobrenje za samostalan rad (licenca)

II         Uz prijavu za zasnivanje radnog odnosa i kratki životopis, kandidati su dužni

            priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i to:

          -   preslik diplome Studija dentalne medicine,

       -   preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

       -   preslik odobrenja za samostalan rad (licencu),

-       preslik domovnice

III         Prijave za natječaj mogu dostaviti osobe oba spola.

IV         Izabrani kandidat je dužan potpisati Ugovor o radu i stupiti u radni odnos

            najkasnije 5 dana po primitku obavijesti o izboru kandidata.

V         Prijave s potrebnom dokumentacijom, odnosno dokazima podnose se na adresu:

DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD

     BOROVSKA 7

       35000 SLAVONSKI BROD

      u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

VI         Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

VII       O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana

             zaključivanja natječaja.

                                                                    DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD

Traži

f t g m
Dom zdravlja Slavonski Brod

Adresa: Borovska7, Slavonski Brod
OIB: 28346588217
Telefon: 035 441 926
Faks: 035 444 517
E-mail: dzsb@dzsb.hr
ravnateljica: Lidija Grčić dipl.iur.