Dom zdravlja Slavonski Brod

No result.

OBAVIJEST O ORGANIZACIJI ŠIROKODOSTUPNOG PROFESIONALNOG TESTIRANJA BRZIM ANTIGENSKIM TESTOVIMA (BAT)

Nastavno na uputu Ministarstva zdravstva KLASA: 500-01/20-07/106, URBROJ: 534-03-3-1/2-21-59 od 11. studenoga 2021.g. u svezi organizacije širokodostupnog profesionalnog testiranja brzim antigenskim testovima (BAT), koju je potrebno provoditi već od ponedjeljka 15. studenoga 2021.g., a imajući u vidu proglašenu epidemiju bolesti COVID-19 te ovlasti ministra zdravstva na provođenje mjera i aktivnosti u slučajevima epidemija većih razmjera, ovim putem Vas upućujemo da Dom zdravlja Slavonski Brod organizira testiranje brzim antigenskim testom (BAT) na lokaciji Trg hrvatskog proljeća 3, Slavonski Brod, radnim danom u vremenu od 06:00 do 09:00 sati sukladno dopisu Ministarstva zdravstva od 11. studenoga 2021.g.

Temeljem upute Ministarstva zdravstva KLASA: 500-01/20-07/106, URBROJ: 534-03-1-1/1-21-61 od 15. studenoga 2021.g. cijena testiranja brzim antigenskim testom (BAT) u svrhu testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova, koji nisu cijepljeni ili preboljeli bolest COVID-19 iznosi 50,00 kuna.

Dom zdravlja Slavonski Brod omogućava i sklapanje ugovora o provedbi testiranja brzog antigenskog testa i za grupna testiranja.

Ravnateljica:

Lidija Grčić, dipl.iur.

POSTUPAK TESTIRANJA

Uzimanje uzoraka se obavlja u izdvojenoj ambulanti za pregled bolesnika pod sumnjom na zaraženost virusom SARS-Cov-2, na lokaciji: Slavonski Brod, Trg hrvatskog proljeća 3 (blizina autobusnog kolodvora).

Da bi pristupila testiranju, osoba koja se testira mora popuniti Obrazac – Testiranje na COVID-19, te dostaviti potvrdu o uplati novčanog iznosa za testiranje (osim u slučajevima gdje je poslodavac sklopio ugovor o provedbi testranja brzim antigenskim testom sa Domom zdravlja Slavonski Brod).

Cijena testiranja je 50,00 kuna.

Uplata novčanog iznosa za testiranje se obavlja isključivo putem naloga za plaćanje na račun broj

HR2423400091100138295 s pozivom na broj HR00 11-2021.

Ne postoji mogućnost uplate iznosa u gotovini prilikom testiranja.

Primjer popunjenog naloga za plaćanje

Po obavljenom testu ispostavlja se račun za učinjenu uslugu.