Copyright 2019 - Dom zdravlja Slavonski Brod

Natječaj 1(jedna) medicinska sestara/tehničar (SSS) za rad na određeno vrijeme radi zamjene

DOM ZDRAVLJA

SLAVONSKI BROD                                                               

Borovska 7

35000 Slavonski Brod

Broj:  554-1 /016 .g.

Dana: 28.09.2016.g.

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12), Dom zdravlja Slavonski Brod, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Borovska 7, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

 

  1. 1  (jedan) medicinska sestra / tehničar (SSS) za rad na dređeno vrijeme radi zamjene
   Uvjeti:  -  SSS – srednja medicinska škola,
     -  položen stručni ispit
     -  odobrenje za samostalan rad 
 

II. Uz prijavu za zasnivanje radnog odnosa i kratki životopis, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i to:

    - preslik svjedodžbe o završnom ispitu Srednje medicinske škole
    - preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
    - preslik odobrenja za samostalan rad (licencu),
    -  preslik domovnice
 
III. Prijave za natječaj mogu dostaviti osobe oba spola.
 
IV. Izabrani kandidat je dužan potpisati Ugovor o radu i stupiti u radni odnos  najkasnije 5 dana po primitku obavijesti o izboru kandidata.
 
V.  Prijave s potrebnom dokumentacijom, odnosno dokazima podnose se na adresu:

DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD

BOROVSKA 7

35000 SLAVONSKI BROD

u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

 
VI.  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
VII. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana zaključivanja natječaja.
 
DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

Traži

f t g m
Dom zdravlja Slavonski Brod

Adresa: Borovska7, Slavonski Brod
OIB: 28346588217
Telefon: 035 441 926
Faks: 035 444 517
E-mail: dzsb@dzsb.hr
ravnateljica: Lidija Grčić dipl.iur.