Copyright 2020 - Dom zdravlja Slavonski Brod

Članovi Upravnog vijeća Doma zdravlja Slavonski Brod

Upravno vijeće Doma zdravlja sastoji se od 5 članova i to:

  • Anita Štivić, dipl.uč. , predsjednik Upravnog vijeća,
  • Marijana Ćosić, dipl.iur.,  član,
  • Miroslav Brigljević, dr.med.dent., član i
  • Daniel Keser, dr.med.dent. , član

Traži

f t g m
Dom zdravlja Slavonski Brod

Adresa: Borovska7, Slavonski Brod
OIB: 28346588217
Telefon: 035 441 926
Faks: 035 444 517
E-mail: dzsb@dzsb.hr
ravnateljica: Lidija Grčić dipl.iur.