Dom zdravlja Slavonski Brod

No result.

Upravno vijeće Doma zdravlja sastoji se od 5 članova i to:

  • Anita Štivić, dipl.uč. , predsjednik Upravnog vijeća,
  • Marijana Liović, dipl.iur.,  član,
  • Miroslav Brigljević, dr.med.dent., član,
  • Ivana Ćurković, dr.med.dent.spec. ortodoncije , član
  • Josip Šišmanović, dipl.učitelj, član
 
 

roll up banner


 zivjeti zdravo

hodanjemdozdravlja

Kalendar aktivnosti logo