Copyright 2019 - Dom zdravlja Slavonski Brod

Više članaka ...

 1. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 30.08.2019.
 2. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 30.07.2019.
 3. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 08.07.2019.
 4. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 23.05.2019.
 5. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 15.04.2019.
 6. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 29.03.2019.
 7. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 27.02.2019.
 8. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 19.02.2019.
 9. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 24.01.2019.
 10. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 20.12.2018.
 11. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 29.11.2018.
 12. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 09.11.2018.
 13. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 22.10.2018.
 14. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 15.10.2018.
 15. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 07.09.2018.
 16. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 30.07.2018.
 17. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 02.07.2018.
 18. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 04.06.2018.
 19. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 25.04.2018.
 20. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 04.04.2018.
 21. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 07.03.2018.
 22. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 05.03.2018.
 23. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 01.02.2018.
 24. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 22.12.2017.
 25. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 01.12.2017.
 26. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 03.11.2017.
 27. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 03.10.2017.
 28. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 05.09.2017.
 29. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 01.08.2017.
 30. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 30.06.2017.
 31. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 30.05.2017
 32. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 08.05.2017.
 33. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 28.04.2017.
 34. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 07.03.2017.
 35. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 27.02.2017.
 36. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 27.01.2017.
 37. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 29.12.2016.
 38. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 12.12.2016.
 39. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 02.12.2016.
 40. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 18.11.2016.
 41. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 04.11.2016.
 42. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 28.10.2016.
 43. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 13.10.2016
 44. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 05.10.2016.
 45. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 31.08.2016
 46. Sjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja - 29.07.2016.

Traži

f t g m
Dom zdravlja Slavonski Brod

Adresa: Borovska7, Slavonski Brod
OIB: 28346588217
Telefon: 035 441 926
Faks: 035 444 517
E-mail: dzsb@dzsb.hr
ravnateljica: Lidija Grčić dipl.iur.