Dom zdravlja Slavonski Brod

DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD UPISUJE NOVE PACIJENTE

U AMBULANTE OPĆE MEDICINE 

NA ADRESI SLAVONSKI BROD ZRINSKA 86 (VATRENKA)

Za sve informacije javite se  na broj telefona: 035/447-444

(Željka Ivandić , med.sestra).

 

Testiranje na zaraženost koronavirusom SARS-Cov-2 (koronavirus) na vlastiti zahtjev od dana 24.kolovoza 2020. obavljat će se u izdvojenoj ambulanti za pregled bolesnika pod sumnjom na zaraženost virusom SARS-Cov-2, na lokaciji: Slavonski Brod, Trg hrvatskog proljeća 3 (blizina autobusnog kolodvora).

 

POSTUPAK TESTIRANJA

Uzimanje i testiranje uzoraka provodi se isključivo po prethodnoj narudžbi i dogovoru na broj telefona (035) 411-004.

Uzimanje uzoraka se obavlja u izdvojenoj ambulanti za pregled bolesnika pod sumnjom na zaraženost virusom SARS-Cov-2, na lokaciji: Slavonski Brod, Trg hrvatskog proljeća 3 (blizina autobusnog kolodvora).

Da bi pristupila testiranju, osoba koja se testira mora popuniti Obrazac – Testiranje na COVID-19, te dostaviti potvrdu o uplati novčanog iznosa za testiranje.

Cijena testiranja je 501,49 kuna.

Uplata novčanog iznosa za testiranje se obavlja isključivo putem naloga za plaćanje na račun broj

HR2423400091100138295 s pozivom na broj HR00 08-2020.

Ne postoji mogućnost uplate iznosa u gotovini prilikom testiranja.

Po obavljenom testu ispostavlja se račun za učinjenu uslugu.

Preuzeti uzorci se svakodnevno šalju u Kliniku za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević u Zagrebu, koja nakon obavljenog testa izdaje nalaz, te se dostavlja elektroničkim putem.

Po dobivenom nalazu, biti ćete telefonski obaviješteni o mogućnosti njegovog preuzimanja.

icon128 2x Preuzimanje obrasca - Obrazac – Testiranje na COVID-19

Primjer popunjenog naloga za plaćanje

Primjer popunjenog naloga za plaćanje

Dom zdravlja Slavonski Brod obavještava pacijente o ponovnom početku rada izdvojene ambulante za pregled bolesnika pod sumnjom na zaraženost virusom SARS-Cov-2 takozvane COVID-19 ambulante.

Ambulanta će raditi  od 09. srpnja 2020. godine na lokaciji Trg hrvatskog proljeća 3 Slavonski Brod (blizina autobusnog kolodvora)

u vremenu od 09,00 sati do 17,00 sati.

Za sve informacije i savjete  građani se mogu obratiti na

 telefon broj: 035 411-004 ili E-mail: covid @ dzsb.hr

 


 

VAŽNA  OBAVIJEST  PACIJENTIMA  

 

OD 08.07.2020.g. ORDINACIJE OBITELJSKE MEDICINE RADE NA NOVOJ LOKACIJI

Nas.Slavonija I br. 6

 

SANJA MATIĆ, dr.med.spec. obiteljske medicine

Radno vrijeme:

prije podne - ponedjeljak, utorak od 7,00 do 14,30 sati

poslije podne – srijeda i četvrtak od 13,00 do 20,30 sati

petak –parni datumi prijepodne,  neparni datumi poslije podne

Tel: 035/411-001


 

 

ZDENKA KNEŽEVIĆ, dr.med.spec. obiteljske medicine

Radno vrijeme:

prije podne - srijeda i četvrtak od 7,00 do 14,30 sati

poslije podne – ponedjeljak i utorak od 13,00 do 20,30 sati

petak – neparni datumi prijepodne, parni datumi poslije podne 

Tel: 035/411-090

OBAVIJEST PACIJENTIMA

Temeljem Uputa Kriznog stožera Ministarstva zdravstva RH oda dana 29. svibnja 2020. godine KLASA: 813-07/20-01/01 URBROJ: 534-03-1/1-20-106 kao i odluke Kriznog stožera Brodsko posavske županije   izvještavamo Vas da je dana 01. lipnja 2020 godine prestala s radom izdvojena ambulanta u djelatnosti obiteljske/opće medicine u Domu zdravlja Slavonski Brod za pregled bolesnika pod sumnjom na zaraženost koronavirusom tzv. „COVID-19 ambulanta“ smještena na adresi Trg hrvatskog proljeća 3 Slavonski Brod.

U slučaju sumnje na zaraženost koronavirusom obratite se svom liječniku obiteljske medicine, a subotom popodne, nedjeljom , blagdanima i praznicima odgovore možete dobiti u dežurnoj ambulanti Doma zdravlja Slavonski Brod u uobičajenom radnom vremenu subotom od 15,00 do 20,00 sati, a nedjeljom, praznicima i blagdanima u vremenu od 08,00 do 20,00 sati na broj telefona 035/ 210-646.

Također Vas izvještavamo da se s istim danom 01. lipnja 2020. godine ukida i pripravnost stomatologa za pružanje pomoći osobama sa sumnjom na zaraženost koronavirusom koja je formirana po ukidanju dežurne ambulante iz područja dentalne medicine.

Ambulante koje su svoje usluge pružale u tom objektu ( medicina rada, obiteljska/ opća medicina i   dentalna medicina) od 03. lipnja 2020. godine vraćaju se u svoje prostore i rade u svom redovitom radnom vremenu prema uobičajenom rasporedu koji je bio na snazi prije izbijanja epidemije koronavirusa.

Dom zdravlja Slavonski Brod

Prestankom rada izdvojene ambulante u djelatnosti obiteljske/opće medicine u Domu zdravlja Slavonski Brod za pregled bolesnika pod sumnjom na zaraženost koronavirusom tzv. „COVID-19 ambulanta“ smještene na adresi Trg hrvatskog proljeća 3 Slavonski Brod, slijedeće ordinacije nastavljaju s radom u prostorima u kojima su radili i prije:

Ordinacija opće / obiteljske medicine - Sanja Matić

Ordinacija opće / obiteljske medicine - Zdenka Knežević

Ordinacija dentalne medicine - Igor Gruičić

Ordinacija dentalne medicine - Miroslav Brigljević

Ordinacija medicine rada

Ordinacije rade prema rasporedu kakav je bio prije izmještanja.

Dom zdravlja Slavonski Brod

Dom zdravlja Slavonski Brod će zbog epidemiološkog stanja u zemlji, a sve u svrhu zaštite svojih pacijenata i sprječavanja širenja korona virusa u svim ordinacijama primarne zdravstvene zaštite primati pacijente

uz prethodnu konzultaciju i naručivanje (telefon,  e-mail)  s izabranim  liječnikom ili stomatologom.

Stoga molimo pacijente da se prije dolaska u Dom zdravlja Slavonski Brod da bi se zbjeglo  okupljanje većeg broja pacijenata dogovore o terminu dolaska s svojim izabranim liječnikom ili stomatologom.

Molimo pacijente da pri ulasku u Dom zdravlja nose maske kao i da pripreme liječničke iskaznice zbog evidencije od strane zdravstvenih djelatnika.

 

Dom zdravlja Slavonski Brod

 

 

 

Organizacija rada djelatnosti dentalne medicine

 

Temeljem preporučenih općih mjera za sprječavanje širenja bolesti izazvane korona virusom (COVID-19) u zdravstvenom sustavu od strane Kriznog stožera MIZ-a, KLASA:813-07/20-01/01, URBROJ: 534-03-1/1-20-85 od dana 25.ožujka 2020. godine  radi zaštite zdravlja zdravstvenih  radnika i pacijenata te visokog rizika za prijenos bolesti radi specifičnosti djelatnosti dentalne medicine dok traje epidemija ravnateljica Doma zdravlja Slavonski Brod je donjela odluku kojom se:

  • Privremeno se obustavlja redoviti rad  djelatnosti dentalne medicine i obavljaju se samo hitne i neodgodive intervencije, uz osiguranje stalne telefonske dostupnosti izabranih doktora dentalne medicine  prema dosadašnjem rasporedu radnog vremena.

  • Organizira se rad u djelatnosti dentalne medicine u 1 ordinaciji na lokaciji  Dom zdravlja Slavonski Brod,  Borovska 7, II kat.

  • Ordinacija će raditi u dvije smjene u radnom vremenu od 07-14,00 i 14,00 – 21,00 sati sve dane u tjednu uključujući subote, nedjelje , praznike i blagdane.

  • U radu tako organiziranog rada ordinacije dužni su sudjelovati svi doktori dentalne medicine u mreži  javne zdravstvene službe prema rasporedu koji će sačiniti Dom zdravlja Slavonski Brod i koji se nalazi u privitku ove odluke
  • Rad u ordinaciji će se odvijati na način da će se obavljati samo hitne i neodgodive intervencije.

  • Početak rada ovako organizirane ordinacije je dana 28. ožujka 2020. godine.

Telefonski broj dežurne ordinacije je 

035 210 638

 

ODGODITE ODLAZAK KOD SVOG STOMATOLOGA OSIM AKO NISTE HITAN STOMATOLOŠKI SLUČAJ?

ŠTO JE HITAN STOMATOLOŠKI SLUČAJ?

  • JAKO KRVARENJE KOJE NE PRESTAJE
  • OTEKLINA / INFEKCIJA
  • IZBIJEN ZUB
  • JAKA ZUBOBOLJA

 

 

Odluka o Organizacija rada djelatnosti dentalne medicine na primarnoj i specijalističkoj konzilijarnoj razini zdravstvene djelatnosti

 

RASPORED RADA POSEBNE ORDINACIJE DENTALNE MEDICINE

Datum Dan Smjena Stomatološki tim
28.03.2020 Subota 07.00-14.00 DADIĆ BERTOLOVIĆ IVANA
28.03.2020 Subota 14.00-21.00 BILANDŽIĆ-MIROSAVLJEVIĆ JOSIPA
29.03.2020 Nedjelja 07.00-14.00 BILEŠIĆ IVANA
29.03.2020 Nedjelja 14.00-21.00 UDOVČIĆ-MAJDANDŽIĆ INGRID
30.03.2020 Ponedjeljak 07.00-14.00 ŠIKIĆ MIRNA
30.03.2020 Ponedjeljak 14.00-21.00 BAJAN MARIJAN
31.03.2020 Utorak 07.00-14.00 BRESTOVAC MAJA
31.03.2020 Utorak 14.00-21.00 BRIGLJEVIĆ MIROSLAV
01.04.2020 Srijeda 07.00-14.00 BARBARIĆ DOMAGOJ
01.04.2020 Srijeda 14.00-21.00 BRADIĆ ANITA
02.04.2020 Četvrtak 07.00-14.00 BUTORAC PRPIĆ IVANA
02.04.2020 Četvrtak 14.00-21.00 ČELEBIJA KRISTINA
03.04.2020 Petak 07.00-14.00 ĆUK MARINA
03.04.2020 Petak 14.00-21.00 DIDOVIĆ MIRTA
04.04.2020 Subota 07.00-14.00 ĐURIČIĆ HRVOJKA
04.04.2020 Subota 14.00-21.00 EREŠ MARTINA
05.04.2020 Nedjelja 07.00-14.00 ERGOVIĆ-TOMIĆ ILIJANA
05.04.2020 Nedjelja 14.00-21.00 FLAMM KATARINA
06.04.2020 Ponedjeljak 07.00-14.00 GOLOB STRIBOR
06.04.2020 Ponedjeljak 14.00-21.00 GRUIČIĆ IGOR
07.04.2020 Utorak 07.00-14.00 JARČEVIĆ BOŽIĆ TATJANA
07.04.2020 Utorak 14.00-21.00 JELINIĆ MIRJANA
08.04.2020 Srijeda 07.00-14.00 JERKOVIĆ KARLOVIĆ SANJA
08.04.2020 Srijeda 14.00-21.00 KESER DANIEL
09.04.2020 Četvrtak 07.00-14.00 KRAJINA PELCL ZRINKA
09.04.2020 Četvrtak 14.00-21.00 KRALJ DALIBOR
10.04.2020 Petak 07.00-14.00 LEKO JASNA
10.04.2020 Petak 14.00-21.00 LUBINA IVAN
11.04.2020 Subota 07.00-14.00 LJUBIČIĆ IGOR
11.04.2020 Subota 14.00-21.00 MARINIĆ NIKICA
12.04.2020 Nedjelja 07.00-14.00 MILKOVIĆ-NOVOSELOVIĆ MAJA
12.04.2020 Nedjelja 14.00-21.00 MIRKOVIĆ ANA
13.04.2020 Ponedjeljak 07.00-14.00 MOJIĆ MILE
13.04.2020 Ponedjeljak 14.00-21.00 MURAT IVANA
14.04.2020 Utorak 07.00-14.00 PETROVIĆ MIRNA
14.04.2020 Utorak 14.00-21.00 POTOČ GORDANA
15.04.2020 Srijeda 07.00-14.00 PRACNY DUBRAVKA
15.04.2020 Srijeda 14.00-21.00 RAJIĆ-STANIĆ KARMEN
16.04.2020 Četvrtak 07.00-14.00 RAJKOVIĆ ANITA
16.04.2020 Četvrtak 14.00-21.00 SAMARDŽIĆ VJEKOSLAV
17.04.2020 Petak 07.00-14.00 SENTIĆ ŽELJKA
17.04.2020 Petak 14.00-21.00 SLIJEPČEVIĆ SAŠA
18.04.2020 Subota 07.00-14.00 STANIĆ DAVOR
18.04.2020 Subota 14.00-21.00 STILINOVIĆ BRANKO
19.04.2020 Nedjelja 07.00-14.00 ŠAKIĆ LOSERT MIRTA
19.04.2020 Nedjelja 14.00-21.00 VUČKOVIĆ ZDRAVKA
20.04.2020 Ponedjeljak 07.00-14.00 DADIĆ BERTOLOVIĆ IVANA
20.04.2020 Ponedjeljak 14.00-21.00 BILANDŽIĆ-MIROSAVLJEVIĆ JOSIPA
21.04.2020 Utorak 07.00-14.00 BILEŠIĆ IVANA
21.04.2020 Utorak 14.00-21.00 UDOVČIĆ-MAJDANDŽIĆ INGRID
22.04.2020 Srijeda 07.00-14.00 ŠIKIĆ MIRNA
22.04.2020 Srijeda 14.00-21.00 BAJAN MARIJAN
23.04.2020 Četvrtak 07.00-14.00 BRESTOVAC MAJA
23.04.2020 Četvrtak 14.00-21.00 BRIGLJEVIĆ MIROSLAV
24.04.2020 Petak 07.00-14.00 BARBARIĆ DOMAGOJ
24.04.2020 Petak 14.00-21.00 BRADIĆ ANITA
25.04.2020 Subota 07.00-14.00 BUTORAC PRPIĆ IVANA
25.04.2020 Subota 14.00-21.00 ČELEBIJA KRISTINA
26.04.2020 Nedjelja 07.00-14.00 ĆUK MARINA
26.04.2020 Nedjelja 14.00-21.00 DIDOVIĆ MIRTA
27.04.2020 Ponedjeljak 07.00-14.00 DUSPARA NIVES 
27.04.2020 Ponedjeljak 14.00-21.00 ĐURIČIĆ HRVOJKA
28.04.2020 Utorak 07.00-14.00 EREŠ MARTINA
28.04.2020 Utorak 14.00-21.00 ERGOVIĆ-TOMIĆ ILIJANA
29.04.2020 Srijeda 07.00-14.00 FLAMM KATARINA
29.04.2020 Srijeda 14.00-21.00 GOLOB STRIBOR
30.04.2020 Četvrtak 07.00-14.00 GRUIČIĆ IGOR
30.04.2020 Četvrtak 14.00-21.00 JARČEVIĆ BOŽIĆ TATJANA
01.05.2020 Petak 07.00-14.00 JELINIĆ MIRJANA
01.05.2020 Petak 14.00-21.00 JERKOVIĆ KARLOVIĆ SANJA
02.05.2020 Subota 07.00-14.00 KESER DANIEL
02.05.2020 Subota 14.00-21.00 KRAJINA PELCL ZRINKA
03.05.2020 Nedjelja 07.00-14.00 KRALJ DALIBOR
03.05.2020 Nedjelja 14.00-21.00 LEKO JASNA
04.05.2020 Ponedjeljak 07.00-14.00 LUBINA IVAN
04.05.2020 Ponedjeljak 14.00-21.00 LJUBIČIĆ IGOR
05.05.2020 Utorak 07.00-14.00 MARINIĆ NIKICA
05.05.2020 Utorak 14.00-21.00 MILKOVIĆ-NOVOSELOVIĆ MAJA
06.05.2020 Srijeda 07.00-14.00 MIRKOVIĆ ANA
06.05.2020 Srijeda 14.00-21.00 MOJIĆ MILE
07.05.2020 Četvrtak 07.00-14.00 MURAT IVANA
07.05.2020 Četvrtak 14.00-21.00 PETROVIĆ MIRNA
08.05.2020 Petak 07.00-14.00 POTOČ GORDANA
08.05.2020 Petak 14.00-21.00 PRACNY DUBRAVKA
09.05.2020 Subota 07.00-14.00 RAJIĆ-STANIĆ KARMEN
09.05.2020 Subota 14.00-21.00 RAJKOVIĆ ANITA
10.05.2020 Nedjelja 07.00-14.00 SAMARDŽIĆ VJEKOSLAV
10.05.2020 Nedjelja 14.00-21.00 SENTIĆ ŽELJKA
11.05.2020 Ponedjeljak 07.00-14.00 SLIJEPČEVIĆ SAŠA
11.05.2020 Ponedjeljak 14.00-21.00 STANIĆ DAVOR
12.05.2020 Utorak 07.00-14.00 STILINOVIĆ BRANKO
12.05.2020 Utorak 14.00-21.00 ŠAKIĆ LOSERT MIRTA
13.05.2020 Srijeda 07.00-14.00 VUČKOVIĆ ZDRAVKA
13.05.2020 Srijeda 14.00-21.00 DADIĆ BERTOLOVIĆ IVANA
14.05.2020 Četvrtak 07.00-14.00 BILANDŽIĆ-MIROSAVLJEVIĆ JOSIPA
14.05.2020 Četvrtak 14.00-21.00 BILEŠIĆ IVANA
15.05.2020 Petak 07.00-14.00 UDOVČIĆ-MAJDANDŽIĆ INGRID
15.05.2020 Petak 14.00-21.00 ŠIKIĆ MIRNA
16.05.2020 Subota 07.00-14.00 BAJAN MARIJAN
16.05.2020 Subota 14.00-21.00 BRESTOVAC MAJA
17.05.2020 Nedjelja 07.00-14.00 BRIGLJEVIĆ MIROSLAV
17.05.2020 Nedjelja 14.00-21.00 BARBARIĆ DOMAGOJ
18.05.2020 Ponedjeljak 07.00-14.00 BRADIĆ ANITA
18.05.2020 Ponedjeljak 14.00-21.00 BUTORAC PRPIĆ IVANA
19.05.2020 Utorak 07.00-14.00 ČELEBIJA KRISTINA
19.05.2020 Utorak 14.00-21.00 ĆUK MARINA
20.05.2020 Srijeda 07.00-14.00 DIDOVIĆ MIRTA
20.05.2020 Srijeda 14.00-21.00 DUSPARA NIVES 
21.05.2020 Četvrtak 07.00-14.00 ĐURIČIĆ HRVOJKA
21.05.2020 Četvrtak 14.00-21.00 EREŠ MARTINA
22.05.2020 Petak 07.00-14.00 ERGOVIĆ-TOMIĆ ILIJANA
22.05.2020 Petak 14.00-21.00 FLAMM KATARINA
23.05.2020 Subota 07.00-14.00 GOLOB STRIBOR
23.05.2020 Subota 14.00-21.00 GRUIČIĆ IGOR
24.05.2020 Nedjelja 07.00-14.00 JARČEVIĆ BOŽIĆ TATJANA
24.05.2020 Nedjelja 14.00-21.00 JELINIĆ MIRJANA
25.05.2020 Ponedjeljak 07.00-14.00 JERKOVIĆ KARLOVIĆ SANJA
25.05.2020 Ponedjeljak 14.00-21.00 KESER DANIEL
26.05.2020 Utorak 07.00-14.00 KRAJINA PELCL ZRINKA
26.05.2020 Utorak 14.00-21.00 KRALJ DALIBOR
27.05.2020 Srijeda 07.00-14.00 LEKO JASNA
27.05.2020 Srijeda 14.00-21.00 LUBINA IVAN
28.05.2020 Četvrtak 07.00-14.00 LJUBIČIĆ IGOR
28.05.2020 Četvrtak 14.00-21.00 MARINIĆ NIKICA
29.05.2020 Petak 07.00-14.00 MILKOVIĆ-NOVOSELOVIĆ MAJA
29.05.2020 Petak 14.00-21.00 MIRKOVIĆ ANA
30.05.2020 Subota 07.00-14.00 MOJIĆ MILE
30.05.2020 Subota 14.00-21.00 MURAT IVANA
31.05.2020 Nedjelja 07.00-14.00 PETROVIĆ MIRNA

 

 

 

roll up banner


 zivjeti zdravo

hodanjemdozdravlja

Kalendar aktivnosti logo