Copyright 2020 - Dom zdravlja Slavonski Brod

Organizacija rada djelatnosti dentalne medicine 24. travnja 2020.

Organizacija rada djelatnosti dentalne medicine

 

Temeljem podsjetnika na organizaciju rada i obveze u djelatnosti dentalne medicine na primarnoj i specijalističko-konzilijarnoj razini zdravstvene djelatnosti dostavljenog od Kriznog stožera Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske dana 21. travnja 2020. godine KLASA: 813-07/20-01/01 URBROJ: 534-03-1/1-20-104  u skladu s dopisom Upravnog odjela za zdravstvo , socijalnu skrb i hrvatske branitelje Brodsko-posavske županije od dana 24. travnja 2020. godine KLASA:501-01/20-01/46, URBROJ: 2178/1-06-20-04 provođenje djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite i ortodoncije  od dana 27. travnja 2020. godine  provoditi će se na način da se uz opće mjere osobne zaštite obavljaju pregledi i stomatološke intervencije pacijentima kojima zdravstveno stanje više ne trpi odgodu, a nisu sumnjivi prema anamnestičkim podacima na zaraženost korona virusom,  na lokacijama svojih ugovornih ordinacija dentalne medicine primarne zdravstvene zaštite odnosno specijalističko-konzilijarne ordinacije, u punom radnom vremenu  i rasporedu kao i prije epidemije.

Dosadašnja dežurna dentalna ambulanta na lokaciji Slavonski Brod  Borovska 7  koja je radila u vremenu od 07,00 – 21,00 sati  od dana  27. travnja 2020. prestaje s radom. Hitne slučajeve zbrinjavaju stomatolozi u svojim ugovornim ordinacijama dentalne medicine po rasporedu rada kao i prije epidemije.

Covid-19  zubna ambulanta raditi će u prostoru COVID-19 ambulante Slavonski Brod Trg hrvatskog proljeća 3 i u njoj će pacijente pod sumnjom na zaraženost korona virusom zbrinjavati dva stomatologa Doma zdravlja Slavonski Brod:

  1. 1. Ingrid Majdančić Udovčić
  2. 2. Igor Gruičić

koji će biti u pripravnosti u vremenu od 08,00 do 20,00 sati. Dolazak pacijenta uz prethodni telefonski dogovor na broj

0914419288

Dom zdravlja Slavonski Brod

Traži

f t g m
Dom zdravlja Slavonski Brod

Adresa: Borovska7, Slavonski Brod
OIB: 28346588217
Telefon: 035 441 926
Faks: 035 444 517
E-mail: dzsb@dzsb.hr
ravnateljica: Lidija Grčić dipl.iur.