Poštovani,

S ciljem zaštite bolesnika i sukladno strategiji prevencije mogućeg širenja virusa COVID-19, a prema naputku HZJZ,  moli se bolesnike kao i osobe u pratnji da poduzmu slijedeće osobne mjere zaštite širenja zaraznih bolesti koje se prenose kapljičnim putem:

– ako patite od simptoma (znakova) infekcije dišnog sustava kao što su kašalj, grlobolja i kratak dah te povišena tjelesna temperatura, molimo da do daljnjega odgodite (otkažete i ne dođete na dogovoreni termin) tzv. hladni program, odnosno medicinske postupke koji nisu hitni a nisu vezani uz ove navedene simptome; sa svakim bolesnikom će se naknadno dogovoriti najbolje rješenje prilagođeno individualnim potrebama i dijagnozi

– redovito perite ruke sapunom i vodom ili koristite dezinficijens na bazi alkohola

– kada kašljete i kišete prekrijte usta i nos papirnatom maramicom i poslije ju odbacite u koš za otpad te operite ruke

– izbjegavajte bliski kontakt s osobama koje imaju simptome infekcije dišnih putova, imaju povišenu temperaturu i kašlju

- koliko god je moguće smanjite vrijeme boravka u punim čekaonicama na način da pričekate svoj red vani na otvorenom.

doc. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med.
ravnatelj
Hrvatski zavod za javno zdravstvo