Copyright 2020 - Dom zdravlja Slavonski Brod

Stručnim usavršavanjem doktora obiteljske medicine do povećanja kvalitete zdravstvene zaštite

Ministarstvo zdravstva je dana 04. kolovoza 2017. godine u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 objavilo ograničeni tip  Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“, Investicijskog projekta 9.iv „Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne skrbi od općeg interesa“, Specifičnog cilja 9,iv.1 „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvene skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja „Operativnog programa „ Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014.-2020.

Slijedom ograničenog tipa Poziva od strane Ministarstva zdravstva na dostavu projektnih prijedloga „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ (UP.02.2.1.02.) u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014.-2020. godina  Dom zdravlja Slavonski Brod prijavio je financiranje 3 specijalizanta iz djelatnosti opće/obiteljske medicine. Projektni prijedlog pod nazivom „Stručnim usavršavanjem doktora obiteljske medicine do povećanja kvalitete zdravstvene zaštite“ je prihvaćen te je Dom zdravlja Slavonski Brod od mogućih 100 ostvario 100 bodova i pravo na 3.322,545,59 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda.

Razdoblje trajanja projekta je 54 mjeseca od dana zadnjeg potpisa Ugovora, a najkasnije do 31.12.2023. godine.

 

a1

 

Ugovor je potpisao ministar zdravstva prof. dr.sc. Milan Kujundžić, dr.med, ravnatelj zavoda za zapošljavanje Ante Lončar, dipl.iur. te ravnateljica Doma zdravlja Slavonski Brod Lidija Grčić, dipl.iur. Svečanom uručivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dana 02. listopada 2018. godine u prostorijama Ministarstva zdravstva uz ministra zdravstva prof. dr.sc. Milan Kujundžića dr.med. prisustvovao je i ministar rada i mirovinskog sustava  mr.sc.  Marko Pavić,  ravnatelj zavoda za zapošljavanje Ante Lončar, dipl.iur., ravnateljica Doma zdravlja Slavonski Brod Lidija Grčić, dipl.iur i predstavnica lokalne samouprave - Brodsko-posavske županije, Dubravka Pitlović, prof.

Ovim projektom Dom zdravlja Slavonski Brod ostvariti će poboljšavanje kvalitete rada u djelatnosti obiteljske medicine, a po okončanju specijalizacije osiguravanjem povratka liječnika obiteljske medicine stvoriti će se preduvjeti za buduće učinkovitije pružanje zdravstvene zaštite na primarnoj razini  na području Brodsko-posavske županije. 

e4

Traži

f t g m
Dom zdravlja Slavonski Brod

Adresa: Borovska7, Slavonski Brod
OIB: 28346588217
Telefon: 035 441 926
Faks: 035 444 517
E-mail: dzsb@dzsb.hr
ravnateljica: Lidija Grčić dipl.iur.